U heeft een idee – handleiding voor participatie

U wilt natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Want uw plan moet er komen! Dat begrijpen we. Maar het wordt waarschijnlijk nog beter als u uw omgeving betrekt. En de omgeving vraagt om mee te denken, te doen of te beslissen.

Daar helpt deze handleiding u bij. Als u de stappen volgt maakt u een plan. In dat plan staat u de omgeving meeneemt in het plannen, bouwen, uitvoeren en gebruiken van uw initiatief.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Stappenplan

Als u de onderstaande stappen volgt ziet u wie er allemaal te maken gaan krijgen met uw plan. Met die informatie gaat u aan de slag om uw omgeving te betrekken. In onderstaand blok nemen we u mee in die stappen en vragen. De antwoorden op de vragen vult u uiteindelijk in in het aanvraagformulier principeverzoek.

Stap: Wat ga ik doen?

U schrijft op wat u van plan bent. Dat doet u door onderstaande vragen te beantwoorden:

 • Waarom wilt u dit gaan doen?
 • Voor wie heeft dit plan voordelen?

De antwoorden kunt u in het aanvraagformulier principeverzoek invullen. Ga naar de volgende stap.

Stap: Wie raakt het?

U geeft antwoorden op onderstaande vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van het plan voor de omgeving?
 • Verwacht u dat er mensen anders over uw plannen denken dat u doet? Waarom?
 • Wie gaat er iets van uw plan merken in het dagelijks leven?

De antwoorden kunt u in het aanvraagformulier principeverzoek invullen. Ga naar de volgende stap.

Stap: contact met de gemeente?

Heeft u wel of geen vergunning nodig? Controleer dat op de pagina Vergunning of vergunningsvrij.

Komt u er niet helemaal uit? Dan belt u ons op nummer 088 321 5000, of e-mailt u uw vraag naar omgeving@hollandskroon.nl.

Wel of geen vergunning nodig? Bekijk hieronder hoe u verder kunt gaan.

Om te zien wat de kans is om een vergunning te krijgen dient u een principeverzoek in. De gemeente kijkt dan welke mogelijkheden er zijn.

Dan kunt u bijna aan de slag. Wij verwachten wel dat u uw omgeving betrekt. Hoe u dat doet leest u op de pagina Participatieniveaus en vormen.

Volgende: U heeft een principe uitkomst