Toegankelijkheidsverklaring

Wij werken aan het voldoen aan alle toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Hierdoor is onze website makkelijker te gebruiken en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Technisch rapport

Wij zijn in december 2024 live gegaan met onze nieuwe websites hollandskroon.nl, werkenbij.hollandskroon.nl en gemeenteraad.hollandskroon.nl. De website meedoen.hollandskroon.nl is vanaf maart 2024 te gebruiken. De websites zijn gebouwd met de techniek van het Open Web Concept. Hiervan is een technisch digitaal toegankelijkheidsrapport.

Content rapport

De content wordt in 2024 door Stichting Accessibility onderzocht. Aan de hand van de testresultaten gaan we aan de slag om de website nog toegankelijker te maken.

Ondertussen

Ondertussen nemen wij de volgende maatregelen om steeds met de toegankelijkheidseisen bezig te zijn:

Onderzoek

Onafhankelijke specialisten testen om de drie jaar (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.

Interne controle vóór publicatie

Voordat wij iets op de website zetten, controleren wij het op toegankelijkheid.

Regelmatig interne controle

Wij voeren regelmatig controles uit op de inhoud van de website.

Verbetering

Wij werken aan het verder toegankelijk maken van onze websites. Ziet u een toegankelijkheidsprobleem? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Overzicht websites Hollands Kroon

Toegankelijkheidsverklaring: Technisch rapport

Toegankelijkheidsverklaring: Content rapport, volgt later in 2024

Toegankelijkheidsverklaring: Technisch rapport

Toegankelijkheidsverklaring: Content rapport, volgt later in 2024

Toegankelijkheidsverklaring: Technisch rapport

Toegankelijkheidsverklaring: Content rapport, volgt later in 2024

Toegankelijkheidsverklaring: Technisch rapport

Toegankelijkheidsverklaring: Content rapport, volgt later in 2024

Toegankelijkheidsverklaring Go Vocal (voorheen CitizenLab)