Verkeersbord wegwerkzaamheden

(Weg)werkzaamheden

Wilt u weten of er in uw buurt (weg)werkzaamheden zijn? Bekijk dan de kaart voor de actuele wegwerkzaamheden in en rondom de gemeente Hollands Kroon.

MELVIN (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland) is het meldsysteem waarmee wegbeheerders wegwerkzaamheden melden.

Bekijk ook de kaart op het MOOR platform. MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) is een systeem dat gebruikt wordt door nutsbedrijven om werkzaamheden aan kabels en leidingen te registreren en te plannen.

Nieuwsberichten over (weg)werkzaamheden

Afsluiting Koningstraat in Hippolytushoef

In de week van 21 tot en met 24 mei is de Koningstraat in Hippolytushoef afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er zijn in deze week werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Bij deze afgesloten weg is een omleiding van kracht. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat.

Werkzaamheden kruising N248 Waardpolderhoofdweg / Fietspadherstel N248 tussen Schagen en Kolhorn

In oktober 2023 zijn er werkzaamheden uitgevoerd voor het verkeersveiliger mken van de kruising N248 Waardpolderhoofdweg. Er zijn nog een aantal restpunten die wij moeten uitvoeren.

N249 tussen Anna Paulowna en ’t Zand afgesloten op zaterdag 25 mei en zondag 26 mei 2024

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in het weekend van 25 en 26 mei werkzaamheden uit aan het Zijperviaduct over de N249, tussen Anna Paulowna en ’t Zand.

Onthulling bouwbord Zandweg in Zijdewind en Waarland

Afgelopen 30 april was het zover: de onthulling van het bouwbord aan de Zandweg in Zijdewind en Waarland. Met de uitvoering van dit project gaat een belangrijke wens van de betrokken inwoners in vervulling.

Start van bouwrijp maken Lelypark Wieringerwerf

De gemeente Hollands Kroon heeft aannemingsbedrijf Sturm uit Zaandam opdracht gegeven om het gehele Lelypark bouwrijp te maken. De werkzaamheden beginnen eind april en duren tot eind september 2024

Vervangen oude waterleiding in Wieringerwerf

De oude waterleiding wordt vervangen voor een nieuwe waterleiding. De bewoners worden met een brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Onderhoud asfaltverhardingen Hollands Kroon 2024

Aan diverse wegen wordt in 2024 aan de weg gewerkt in gemeente Hollands Kroon. Door deze werkzaamheden kan hinder ontstaan voor de omgeving.

Onderhoud en herinrichting Prof ter Veenweg in Middenmeer

Aan de Prof ter Veenweg wordt onderhoud uitgevoerd en de kruispunten met Hoornseweg en Breestraat worden opnieuw ingericht.

Werkzaamheden oude drinkwaterleiding Korenstraat in Kreileroord

Van 2 april tot medio mei worden er (graaf)werkzaamheden uitgevoerd in de Korenstraat in Kreileroord.

Vanaf 5 april vijf maanden ernstige verkeershinder op de A7 tussen Hoorn en Amsterdam

Vanaf 5 april tot 1 september gaat Rijkswaterstaat de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend versterken. Dit betekent dat weggebruikers in deze periode rekening moeten houden met vertragingen.

Reparatie en vervangen oude beschoeiingen in Anna Paulowna en Winkel

De komende maanden worden in Anna Paulowna en in Winkel op verschillende plekken oude beschoeiingen gerepareerd en vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor weinig overlast zorgen.

Afsluiting kruispunt Burgerweg – Polderweg in Hippolytushoef

Van 8 april t/m 12 april vinden afrondende werkzaamheden plaats aan de Polderweg in Hippolytushoef. Door werkzaamheden aan de weg is de Polderweg voor doorgaand verkeer gestremd.

Herinrichting Terpstraat Wieringerwerf

Herinrichting Terpstraat Wieringerwerf

Langdurig hinder op de Afsluitdijk

Op de Afsluitdijk wordt gewerkt. Dit duurt tot en met 2025. Er is in deze hele periode steeds op een ander deel van de dijk één rijbaan afgesloten. Het verkeer uit beide richtingen wordt over de beschikbare rijbaan geleid. Ook is het fietspad gesloten.