Erfgoed

De geschiedenis van onze jonge gemeente gaat tot ver terug. Alles wat door eerdere bewoners is gebouwd of gemaakt behoort tot ons cultureel erfgoed. De stolpboerderijen in de open polders en de karakteristieke woningen in de lintdorpen zijn tastbare herinneringen aan de manier waarop Hollands Kroon zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Dijken, molens en eendenkooien maken het landschap van deze omgeving uniek.

Als we begrijpen waar we vandaan komen, en dit koesteren, kan dit worden gebruikt bij toekomstige ontwikkelingen. We maken keuzes in wat we belangrijk vinden om te behouden voor de volgende generaties en wat niet. Ook het immaterieel erfgoed zoals tradities, feesten en ambachten hoort daarbij. Alles bij elkaar draagt erfgoed bij aan onze collectieve identiteit.

Hoe er in Hollands Kroon wordt omgegaan met erfgoed is beschreven in de Erfgoedvisie (2023).

Is uw vraag niet beantwoord op onze website? Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar erfgoed@hollandskroon.nl.

Barry

Archeologie

Archeologie gaat over het opgraven, onderzoeken en bewaren van overblijfselen uit de grond. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis.

Landschap met bloemen in Hollands Kroon - cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Onze gemeente heeft een grote afwisseling in landschappen. Om de landschappelijke kwaliteit te bewaren en versterken kijken we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen naar de geschiedenis van het gebied.

Heidense kapel op Stroe

Monumenten

De historische gebouwen, stolpboerderijen, kerken, dijken, kenmerkende dorpen en polders vertellen allemaal een klein stukje van de geschiedenis van Hollands Kroon. Ons cultureel erfgoed is voor veel inwoners iets om trots op te zijn.

Open monumentendag

Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2024 openden duizenden monumenten in Nederland hun deuren. Ook in Hollands Kroon doen we hier al enkele jaren aan mee! Iedereen was van harte welkom om tijdens dit weekend een kijkje te nemen in de monumenten die werden opengesteld.

Open Monumentendag
Rubriek 'het toen van nu'

Rubriek ‘het toen van nu’

Het toen van nu laat met historische foto’s het Hollands Kroon van vroeger zien.

Onze gemeente heeft een rijke en veelzijdige geschiedenis. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor ons erfgoed. Het is namelijk leuk om wat meer te weten over je eigen omgeving.

Oorlogsmonumenten

Oorlogsmonumenten zijn plaatsen waar mensen bijeenkomen om te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Vrijwilligers in onze gemeente zetten zich elk jaar hier weer voor in.

Kerkgebouwen

Al eeuwen zijn kerken een plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking samen komen. Maar in deze tijd zijn er veel uitdagingen voor eigenaren van kerkgebouwen.