Erfgoed

Eigenaren van monumenten die de status van gemeentelijk monument hebben kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie. Dit is een subsidie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument. Welke kosten precies vallen onder subsidie, staat in de subsidieverordening Erfgoed gemeente Hollands Kroon onder artikel 12.

Subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag voor de subsidie indienen via de knop ‘Subsidie erfgoed aanvragen’. Onderaan deze pagina vindt u een stappenplan voor de aanvraag. Heeft u vragen voordat u een aanvraag gaat inleveren? Neem dan contact met ons op. Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl.

Subsidie aanvragen voor een rijks- of provinciaalmonument

Bent u de eigenaar van een rijksmonument?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden op subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bent u de eigenaar van een provinciaal monument?
Dan kunt u misschien subsidie aanvragen via de provincie.

Archeologie - opgravingen

Archeologie

Archeologie gaat over het opgraven, onderzoeken en bewaren van overblijfselen uit de grond. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis.

Landschap met bloemen in Hollands Kroon - cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Onze gemeente heeft een grote afwisseling in landschappen. Om de landschappelijke kwaliteit te bewaren en versterken kijken we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen naar de geschiedenis van het gebied.

Heidense kapel op Stroe

Monumenten

De historische gebouwen, stolpboerderijen, kerken, dijken, kenmerkende dorpen en polders vertellen allemaal een klein stukje van de geschiedenis van Hollands Kroon. Ons cultureel erfgoed is voor veel inwoners iets om trots op te zijn.

Rubriek ‘het toen van nu’

Het toen van nu laat met historische foto’s het Hollands Kroon van vroeger zien.

Onze gemeente heeft een rijke en veelzijdige geschiedenis. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor ons erfgoed. Het is namelijk leuk om wat meer te weten over je eigen omgeving.

Oorlogsmonumenten

Oorlogsmonumenten zijn plaatsen waar mensen bijeenkomen om te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Vrijwilligers in onze gemeente zetten zich elk jaar hier weer voor in.

Kerkgebouwen

Al eeuwen zijn kerken een plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking samen komen. Maar in deze tijd zijn er veel uitdagingen voor eigenaren van kerkgebouwen.

Stappenplan subsidie aanvragen monument

Via onze website dient u een aanvraag in om subsidie te ontvangen. Dit kan het hele jaar. Het is niet mogelijk om voor iemand anders een aanvraag te doen.

De volgende gegevens worden gevraagd:

  • Een omschrijving waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Technische omschrijving;
  • Overzicht van de (verwachte) kosten;
  • Tekeningen of bestek;
  • Inspectierapport.

Voor schilderwerk is het niet nodig om een technische omschrijving, tekeningen en inspectierapport aan te leveren.

Na het ontvangen van alle gegevens nemen we uw aanvraag in behandeling. Binnen 6 weken ontvangt u een brief met de beoordeling. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Als de aanvraag is goedgekeurd kunt u gaan starten met de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd. Voor de meeste wijzigingen aan een monument is een vergunning nodig. Als de vergunning nog niet is verleend, moet u hierop wachten voordat u kunt starten met de werkzaamheden.

Zijn alle werkzaamheden afgerond? Meld dit binnen 4 weken bij de behandelend ambtenaar. Lever ook de volgende gegevens aan:

  • Korte beschrijving van de afgeronde werkzaamheden;
  • Definitieve rekening met een betaalbewijs.

Daarna maken we een afspraak om op locatie langs te komen om de verrichte werkzaamheden te controleren.

Na het locatiebezoek wordt er een verklaring opgesteld door de behandelend ambtenaar. Dit is een verantwoording van de subsidie.

Na de gereedmelding ontvangt u binnen 6 weken een brief met de verklaring en de subsidievaststelling.

In de brief met de subsidievaststelling staat welk bedrag u precies ontvangt.

Na ontvangst van deze brief wordt binnen 6 weken het bedrag op uw rekening gezet.