Afval

Het inzamelen van afval hebben we ondergebracht bij HVC (Huisvuilcentrale). HVC is verantwoordelijk voor het ophalen van huishoudelijk afval.