Handleiding voor participatie

Openstaan voor elkaar, dat is goed buurschap

In uw leefomgeving moet u zich goed en veilig voelen. In de gemeente Hollands Kroon maken we die plaats samen. Daar moet iedereen iets voor doen. Elkaar betrekken en oog hebben voor elkaar. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars mening en ideeën. Ook al zijn we het niet altijd eens met elkaar. Die manier van omgaan met elkaar noemen wij ‘goed buurschap’.

Door samenwerking wordt (bijna) alles beter. Of dat nou een bouwwerk of beleid is, dat maakt niet uit. Daarom willen wij dat iedereen zoveel mogelijk ruimte voor inbreng heeft bij ontwikkeling van plannen en beleid. Maakt u gebruik van die ruimte? Wij hopen het!

Hopen op actieve samenwerking is mooi. Maar in sommige gevallen vinden wij en de gemeenteraad van Hollands Kroon het noodzakelijk. Daarom hebben wij hier afspraken over gemaakt. Per 1 januari 2023 geldt in gemeente Hollands Kroon een Visie op Participatie en een Participatieverordening. De documenten kunt u hier terugvinden.

Wilt u aan de slag met participatie? Kies hier uw startpunt:

Wilt u met iets aan de slag?

Misschien een aanbouw of dakkapel. Of iets anders waar de mensen om u heen iets van gaan merken in de leefomgeving.

Heeft u een principe uitkomst?

Dan kunt u aan de slag met het plan van aanpak. Zo kunt u goed voorbereid uw vergunningsaanvraag doen.