Bekendmakingen en regelgeving (VFL)

Wij publiceren onze officiële bekendmakingen online.

U kunt ze vinden op www.officielebekendmakingen.nl. U vindt hier:

 • (omgevings)vergunningen;
 • bestemmingsplannen waar nog een inspraak-, bezwaar- of beroepstermijn geldt;
 • beschikkingen;
 • beleidsregels;
 • verordeningen.

Over uw buurt

Een overzicht van onze bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl, gesorteerd op datum van nieuw naar oud. U kunt op deze pagina verder zoeken in onze bekendmakingen. Bijvoorbeeld door aan de linkerzijde bepaalde filters aan te zetten.

Abonneren

U kunt zich ook abonneren op de bekendmakingsservice ‘Over uw buurt’. Zo krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox.

 1. U gaat naar de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier voert u uw gegevens in.
 2. U geeft aan waar u informatie over wilt ontvangen. Wilt u alleen informatie over vergunningen? Dan geeft u dit hier aan. Voor elk onderwerp klikt u op ‘+’. Daarna vinkt u aan waar u wel of geen informatie over wilt.
 3. U geeft aan binnen welke straal u berichten wilt ontvangen die betrekking hebben op het opgegeven adres.
 4. Selecteer van welke overheidsorganisaties u de berichten wilt ontvangen.
 5. Controleer of wat u in de vorige stappen heeft aangegeven klopt en pas het aan of bevestig.
 6. Na het opslaan van uw gegevens ontvangt u een bevestigingsmail.

Meer informatie vindt u op de website Over uw buurt. Deze website is van de Rijksoverheid.

Regelgeving (VFL)

Voor de nieuwe Omgevingswet hebben we regels opgesteld over hoe we omgaan met onze fysieke leefomgeving. Dit noemen we de Verordening fysieke leefomgeving (Vfl). In de Vfl staan regels voor de fysieke leefomgeving, zoals regels van de oude APV (Algemene Plaatselijk Verordening), maar ook regels over bomen, erfgoed, begraafplaatsen en inritten. Omdat niet alle regels hierin passen, hebben we aparte beleidsregels gemaakt. De Vfl, inclusief de beleidsregels vormt samen met onze Omgevingsvisie, richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie, en de bruidsschat (regels vanuit het Rijk voor gemeenten), de basis voor ons Omgevingsplan.

Elke gemeente heeft een Verordening fysieke leefomgeving (VFL – voorheen bekend als Algemene Plaatselijke Verordening – APV). Kort gezegd staat hierin uitgelegd aan welke regels inwoners zich moeten houden. Veel van deze regels gaan over gedrag en fatsoensnormen. Veel dingen die in de VFL staan, kunnen inwoners prima samen regelen. Vaak doen ze dat ook al.

Mensen aanspreken op gedrag werkt beter dan het aanspreken op regels. Maar iemand aanspreken is voor de één gemakkelijker dan voor de ander. Bovendien vraagt een prettige woonomgeving om voldoende voorzieningen én slimme oplossingen zonder lange lijsten met regels.

Participatie, de omgeving betrekken bij uw plannen

In de gemeente Hollands Kroon geldt een participatieverordening. Ook vinden wij het vanzelfsprekend om uw omgeving te betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving vertellen over uw plannen, hen mee laten denken of samen uw plan verbeteren.

Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit doet. Daarop staat ook een handig stappenplan en een vragendocument die helpen om direct aan de slag te gaan.