Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Weet u niet hoe u de schulden kunt oplossen? Wij komen graag met u in contact. Samen maken we een overzicht en kijken we hoe we uw schulden kunnen oplossen. Misschien kunnen we een schuldregeling starten.

Als u de schulden nog zelf kan afbetalen, kunnen wij helpen met het maken van betaalafspraken. Wij vragen dan aan de partijen die nog geld van u krijgen of u het in delen kan terugbetalen. Dit heet een betalingsregeling. Samen kijken wij welke betalingsregelingen bij u past. Mocht er toch een andere oplossing nodig zijn voor uw schulden, kunnen wij altijd meekijken wat een goede oplossing is voor u.

Is het lastig om uw schulden nog zelf op te lossen? Dan is een schuldregeling misschien een goede oplossing. Een schuldregeling is een afspraak tussen u en de schuldeisers. Wij helpen hierin. Wij vragen in een schuldregeling aan de schuldeisers om een deel van de schulden kwijt te schelden. Aan u vragen we om maximaal anderhalf jaar uw best te doen om uw schulden te betalen. Zo ontstaat er uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Er zijn verschillende schuldregelingen. We kijken samen met u wat de mogelijkheden voor u zijn en bieden dus maatwerk. Hieronder leest u welke verschillende schuldregelingen er zijn.

Hier vindt u een uitlegvideo over schuldregeling. U kunt de video ook bekijken in andere talen.

Aan ondernemers bieden wij ook hulp bij schulden of achterstanden. Bent u een ondernemer en heeft u financiële problemen? Laat een bericht achter of bel met ons: tel. 088-321 5000.

Wij bieden meer ondersteuning voor ondernemers.

Als het traject via ons loopt, noemen we dit een Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (MSNP). We vragen de schuldeisers dan om vrijwillig mee te werken. U betaalt dan een deel van de schulden en de rest wordt kwijtgescholden. Via ons zijn er twee mogelijkheden:

  1. Saneringskrediet: hierbij werken we samen met de Kredietbank. De Kredietbank betaalt de schuldeisers. U betaalt de Kredietbank terug met een vast bedrag per maand voor een periode van 1.5 jaar.
  2. Schuldbemiddeling: elk jaar berekenen we hoeveel u aan de schuldeisers kunt betalen. Dit bedrag betaalt u dan uit aan de schuldeisers. Ook dit traject duurt 1,5 jaar.

Afhankelijk van uw situatie kijken we welke mogelijkheid het beste voor u is.

Dwangakkoord

Als sommige schuldeisers niet akkoord gaan kunnen we u helpen om naar de rechter stappen. We vragen dan aan de rechter om de schuldeiser te dwingen om mee te werken. We noemen dit een dwangakkoord. Is de rechter het eens? Dan kent deze het dwangakkoord toe en is er alsnog een geslaagde minnelijke regeling.

Er kan ook worden besloten om een schuldsanering via de rechter aan te vragen. Dit heet Wettelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (WSNP). Aan de rechter wordt dan gevraagd de schuldeiser te dwingen mee te werken. De rechter kijkt dan of u recht heeft op een nieuwe start. Dat heet ook wel ‘een schone lei’. Als de WSNP wordt toegekend wijst de rechtbank u een WSNP-bewindvoerder aan. De bewindvoerder controleert elk jaar of u voldoende heeft gespaard. Ook kijkt hij/zij of u zich aan alle regels heeft gehouden. Een voorbeeld van een regel is dat u geen nieuwe schulden maakt. Een ander voorbeeld is dat u genoeg uw best doet om meer geld te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door werk te vinden.

NVVK

De NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening in Nederland. Voor mensen met financiële zorgen biedt de NVVK via haar leden hulp.

Zo lang als het moet, zo kort als het kan. In hun werk houden de leden ook de belangen van schuldeisers in het oog.

Gemeente Hollands Kroon is een NVVK-gecertificeerde lid. Wij hebben het NVVK-label: goedgekeurd! Hierdoor onderscheiden wij ons van andere organisaties. Wij bieden schulddienstverlening op een gegarandeerd basisniveau voor alle inwoners van de gemeente. Daarnaast zijn wij een betrouwbare partner voor overheden en schuldeisers. Ons lidmaatschap zorgt ervoor dat we aan kunnen sluiten bij landelijke ontwikkelingen en initiatieven. Hierdoor werken wij op dit moment bijvoorbeeld al samen met het Schuldenknooppunt. Dat ervoor zorgt dat we eerder schuldenrust kunnen bieden aan onze inwoners. Lees meer via NVVK financiële hulpverleners – NVVK

Schuldenknooppunt

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen vooral met financiële problemen willen maar één ding: een snelle regeling van schulden. En toch duurt het vaak langer dan 3 maanden voordat schuldeisers en schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Dit kan en moet sneller!

Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldhulpverleners van onze gemeente en schuldeisers standaard berichten uit. Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter en er is minder ruimte voor fouten. Het systeem is veilig en de AVG is geborgd. Wanneer alle landelijke partijen zoals schuldeisers aansluiten op het Schuldenknooppunt is schuldregelen binnen 3 weken mogelijk. Hierdoor ervaren mensen met financiële problemen eerder rust. Wij kunnen als gemeente aansluiten bij dit initiatief omdat wij een NVVK-gecertificeerde lid zijn. Lees meer hier meer over het Schuldenknooppunt.