Agrarische sector en beleid

Op deze pagina vindt u de visies en koersen van de gemeente op de agrarische sector.

De agrarische sector staat voor grote veranderingen richting de toekomst. We zijn op zoek naar verschillende toepassingen van landbouw die bijdragen aan mens, dier en planeet. Hier ligt geen blauwdruk voor op de plank en maatwerk speelt hierbij een belangrijke rol.

Zowel het rijk, de provincie en gemeente denken na over de toekomst van de agrarische sector. Overheden stellen strengere eisen aan uitstoot van stoffen, energie en het gebruik van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook onderwerpen zoals kwaliteit van water, natuur en klimaat spelen een belangrijke rol.

koeien

Bekijk ook

schapen op dijk

Koersdocument Agrarische Sector

De toekomstige richting en doelstellingen voor de agrarische sector.

Omgevingsvisie

De ontwikkeling van onze omgeving over middellange en lange tijd. 

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Een plan voor het verbeteren van natuur, water en klimaat 

Nieuwsberichten over de agrarische sector

Wij steunen initiatief voor meer kruidenrijk grasland

Gemeente Hollands Kroon helpt met een financiële bijdrage haar boeren te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage kan hierdoor 100 hectare (ha) regulier grasland via de actie ‘1001ha’ omgezet worden naar kruidenrijk grasland voor veeteelt.

Noordkop werkt samen aan toekomst landelijk gebied

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel werken samen aan de toekomst van ons landelijk gebied. Het regioplan helpt de provincie Noord-Holland bij het opstellen van het provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin komt te staan hoe we kansen in ons gebied kunnen benutten, het nog mooier kunnen maken en iedereen ervan kan blijven genieten.