Samenwerking met u

We vinden het belangrijk om intensief de samenwerking op te zoeken met de agrarische sector en de ondernemer een stem te geven in beleid, projecten en initiatieven die voor hen belangrijk zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld intensief contact met belangenorganisaties zoals LTO-Noord en proberen we zoveel mogelijk samen te werken met partners zoals Greenport NHN en andere overheden. Toch zien we dat de agrarische sector versnipperd is. Sommige agrarische ondernemers zijn lid van een belangenorganisatie, maar niet iedereen. Dit maakt het soms lastig om iedereen te bereiken.

Vraag aan de gemeente?

Heeft u een agrarisch gerelateerde vraag voor de gemeente? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. U kunt ons ook bellen via 088-321 5000. Dan verbinden we u door met een collega die uw vraag kan beantwoorden.

Partners en samenwerken

Wij zijn regelmatig in gesprek met verschillende agrarische partners en overheden over de sector. Enkele partners waar wij mee samen werken zijn Greenport NHNLTO Noord en ANV Hollands Noorden. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in allerlei agrarische samenwerkingsverbanden zoals de P10 en verschillende werkgroepen van de VNG. Zit u in het bestuur van een belangenorganisatie of andere agri-gerelateerde partij en wilt u samenwerken of op regelmatige basis een overleg met ons? Laat het dan weten via het Ondernemersloket.

Meedenken met beleid?

De agrarische sector staat voor grote veranderingen richting de toekomst. Er komt veel op de sector af en we begrijpen dat het in deze tijd soms ingewikkeld kan zijn om een modern agrarisch bedrijf te runnen. Vanuit verschillende overheidslagen worden er visies en beleid geformuleerd op allerlei onderwerpen zoals:

  • klimaat
  • natuur
  • waterkwaliteit
  • biodiversiteit
  • ruimtelijke ontwikkeling

Wij denken hierover na, maar ook de provincie en het rijk. Wilt u meedenken over de gemeentelijke visie/koers op de agrarische sector? Of heeft u veel kennis over specifieke onderwerpen en wilt u vanuit uw kennis graag meedenken? Meld u dan aan via het Ondernemersloket.