Omgevingsvisie Agrarische Sector

De omgevingsvisie beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s zoals:

  • wonen;
  • verkeer;
  • water;
  • milieu;
  • natuur;
  • landbouw;
  • cultureel erfgoed.

De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht. De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvisie ‘Ruimte voor elkaar’ vindt u terug in punt 6 van de vergadering. De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. We zijn op dit moment bezig met het maken van een nieuwe Omgevingsvisie. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe omgevingsvisie en het participatieproces.

Bent u opzoek naar het beleid en informatie van de Rijksoverheid of Provincie Noord Holland over de agrarische sector? Kijk dan op hun website.