Koersdocument Agrarische Sector

Hoe ziet de toekomst van de agrarische sector in Hollands Kroon er uit? Om hierachter te komen hebben we de wensen van agrariërs, inwoners en andere betrokken organisaties in kaart gebracht. Deze wensen hebben we vertaald in het Koersdocument Agrarische sector. In dit document vertellen wij als gemeente met wat voor uitdagingen we te maken krijgen in de toekomst.

  • Welke doelen willen we halen en wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Waar willen we de aankomende jaren aan werken voor een toekomstbestendige agrarische sector?

Bekijk hier het koersdocument agrarische sector.

Om uitvoering te geven aan het koersdocument hebben we ook een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze agenda staan alle projecten beschreven waar we aan werken binnen de agrarische sector.