De Hollands Kroonse Uitdaging: Verbindt en Versterkt!

29 mei 2024, 10.32

De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties met het lokale bedrijfsleven, bij voorkeur met gesloten beurs. Het doel? Een welvarender Hollands Kroon creëren!

Wat doet de Hollands Kroonse Uitdaging?

Stichtingen en verenigingen hebben vaak geweldige ideeën, maar kampen vaak met een tekort aan kennis, materialen, tijd of geld om deze ideeën te realiseren. De Hollands Kroonse Uitdaging biedt de oplossing door deze organisaties te koppelen aan bedrijven die bereid zijn hun kennis, materialen of medewerkers in te zetten. Dit leidt tot een win-win-win situatie: verenigingen en stichtingen worden geholpen, bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid, en nieuwe verbindingen worden gelegd binnen de gemeenschap.

Dankzij de inzet van lokale bedrijven ontstaan er jaarlijks honderden succesvolle matches. Zo maken bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid concreet, met de Hollands Kroonse Uitdaging als verbindende schakel. Voorbeelden hiervan zijn de gratis zonnebrand die Univé al enkele jaren aanbiedt aan organisaties waar veel mensen buiten samenkomen, opnames met een drone van CI-Engineers die gebruikt kunnen worden door stichting Cultureel Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer en de vele plantjes die de bewoners van Woonzorggroep Samen van Kwekerij Bloeiers kregen.

Wilt u met uw bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Bezoek dan de website of neem contact op met de Hollands Kroonse Uitdaging via info@hollandskroonseuitdaging.nl om de mogelijkheden te bespreken. Uw bijdrage kan zowel financieel zijn – gezien de Hollands Kroonse Uitdaging afhankelijk is van financiële steun van betrokken partners – als in de vorm van kennis, materialen of medewerkers.