Beeld

Binnen de visuele identiteit gebruiken we een aantal elementen bij de opmaak van verschillende communicatiemiddelen. Naast de stijlelementen zijn er ook regels voor de fotografie, illustraties en iconen.

Fotografie

Onze foto’s vertellen het verhaal van Hollands Kroon: mensen in hun echtheid, de natuur om ons heen, en onze inzet voor een bloeiende veerkrachtige gemeente. De beelden vangen de diversiteit van de inwoners. Tonen de activiteiten van de gemeenschap. Laten zien dat we open naar elkaar zijn. Dat we waardering hebben voor onze omgeving.

Mens centraal

De mens staat in de fotografie centraal. Bij voorkeur zien we maximaal 3 personen in beeld. Soms werken we met een portret. Het heeft de voorkeur dat deze persoon in de camera kijkt. Wanneer er meerdere mensen in beeld zijn, zien we interactie tussen de personen. In dat geval kijkt niemand in de camera, maar hebben ze onderling contact.

Compositie

In de toepassingen maken we gebruik van zowel liggende als staande uitsneden. Het is daarom wenselijk om de beelden ook op deze twee formaten te fotograferen. In de layout staat het logo (op een schild) rechts boven in het beeld. Houd hier met de compositie van de foto rekening mee en positioneer de hoofdpersoon/hoofdpersonen in het midden, of links van het midden.

Krachtig beeld

We bewerken we de foto’s minimaal. De foto’s zijn krachtig van kleur, waarbij het liefst slechts een paar kleuren het beeld bepalen. De scherptediepte mag veel en weinig zijn. Een portret heeft veelal weinig scherptediepte, terwijl een beeld met meerdere personen vaak veel scherptediepte zal hebben.

Illustraties

Afhankelijk van het communicatiedoel maken we als gemeente ook gebruik van illustraties in communicatie naar inwoners. Dit doen we om verschillende redenen. Om complexe onderwerpen te vertalen naar makkelijker begrijpbare beelden. Ook maken illustraties communicatie aantrekkelijker en levendiger waardoor we de aandacht van inwoners kunnen trekken. En door gebruik te maken van aansprekende illustraties kunnen we inwoners laten zien dat we open staan voor communicatie. Soms gebruiken we ook illustraties uit praktisch oogpunt: omdat er (nog) geen goede foto beschikbaar is. Voor de herkenbaarheid gebruiken we illustraties in eenzelfde stijl.

Iconen

Iconen zijn te gebruiken ter ondersteuning van de communicatieboodschap in diverse communicatiemiddelen. Voor onze set aan iconen maken wij gebruik van font Awesome. Dit is een bibliotheek van pictogrammen en iconen die voor diverse communicatiedoelen gebruikt kunnen worden. Font Awesome heeft verschillende typen iconen. Ons type iconen is open, bestaat uit lijnen (geen volvlakken) en heeft altijd afgeronde hoeken of vormen.

Voorbeelden van iconen die we niet gebruiken: volvlakken (deze worden overigens wél gebruikt in de powerpoint presentatie Organisatievisie. De stijl zoals in de alinea omschreven, wordt op de website gebruikt) en scherpe hoeken.

Iconen Hollands Kroon stijl

Video

Omschrijving maken.

Beeldbank

Omschrijving maken.