Zameldowanie w Holandii

Każdy, kto mieszka lub przebywa czasowo w Holandii, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Odnosi się on zarówno do obywateli holenderskich jak i do cudzoziemców przebywających na terenie tego kraju. Polaków przebywających w Holandii dotyczą takie same zasady meldunkowe, jak obywateli wszystkich innych państw należących do Unii Europejskiej.

Obowiązek meldunkowy polega na:

  • Zgłoszeniu pobytu czasowego w Hollandii,
  • Zgłoszeniu pobytu stałego w Holandii lub imigracji,
  • Zgłoszeniu zmiany adresu zamieszkania,
  • Zgłoszeniu wyjazdu z Holandii lub emigracji.

Jeżeli jesteś (przyszłym) mieszkańcem gminy Hollands Kroon – zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie.

Zgłoszenie pobytu czasowego w Holandii

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii z zagranicy na krócej niż 4 miesiące, możesz zameldować się na pobyt tymczasowy, jako nierezydent [niet-ingezetene].

Zgłoszenie pobytu stałego w Holandii lub imigracji

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii na dłużej niż 4 miesiące, musisz zameldować się na pobyt stały w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Zmiana adresu zamieszkania

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, musisz to zawsze zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał.

Emigracja lub wyjazd z Holandii

Jeżeli opuszczasz Holandię na stałe, lub na dłużej niż osiem miesięcy, należy się wymeldować.

Ankieta Puntu Informacyjnego

Zapraszamy do podzielenia się nami informacją o Waszej obecnej sytuacji mieszkaniowej i pracy.