Ankieta Puntu Informacyjnego

Zapraszamy do podzielenia się nami informacją o Waszej obecnej sytuacji mieszkaniowej i pracy. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko 2 minuty. Ankieta jest anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień i diagnozowania ewentualnych problemów społecznych. Wypełnione przez Was ankiety nie będą publicznie udostępniane.