Emigracja lub wyjazd z Holandii

Jeżeli opuszczasz Holandię na stałe, lub na dłużej niż osiem miesięcy, należy się wymeldować. Obowiązek ten dotyczy osób wcześniej zameldowanych na stałe – rezydentów [ingezetene]. Nie-rezydenci [niet-ingezetene] – osoby zarejestrowane w tak zwanych okienkach RNI – nie mają takiego obowiązku.

Kto dokonuje zgłoszenia

Każda osoba zameldowana w Holandii, która chce wyjechać z kraju na stałe, lub na dużej niż 8 miesięcy.

 • sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia,
 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dzieci nieletnich,
 • małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogą dokonywać zawiadomienia w imieniu własnym i drugiej osoby wyłącznie w przypadku, gdy oboje się przeprowadzają pod ten sam nowy adres.

Gdzie dokonujesz zgłoszenia

 • w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz – jeśli dokonujesz zgłoszenia w swoim imieniu,
 • w urzędzie gminy, na terenie której mieszka osoba, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia. 

Kiedy dokonujesz zgłoszenia

 • najwcześniej w 5. dniu przed wyjazdem,
 • najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj.

Uwaga:

 • Wymeldowania nie można uzyskać z datą wstecz.
 • Data zgłoszenia wyjazdu z Holandii może mieć wpływ m.in. na wymagalność ewentualnych zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych.

Co należy przygotować

 • login z hasłem do profilu DigiD i telefon komórkowy, jeżeli korzystasz z opcji formularza online,
 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, jeżeli dokonujesz zgłoszenia osobiście.

Co należy zrobić

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Hollands Kroon – zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie.

Wniosek o wymeldowanie w urzędzie gminy Hollands Kroon można złożyć na wiele sposobów: za pomocą formularza online, w miejscu pracy lub osobiście.

Jeżeli opuszczasz Holandię, ale członkowie Twojej rodziny, zameldowani pod tym samym adresem, pozostają w Holandii, wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście w urzędzie gminy.

Zgłoszenie wyjazdu z Holandii za pomocą formularza online

Usługa online. Masz do niej dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.

 • Kliknij przycisk zgłoś wyjazd lub emigrację.
 • Zaloguj się za pośrednictwem profilu DigiD.
 • Sprawdź swoje dane.
 • Wypełnij formularz. Instrukcja w języku polskim jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie. [Wkrótce dostępna]

Zgłoszenie wyjazdu z Holandii w miejscu pracy

Pracodawcy osób mieszkających w hotelach pracowniczych i mieszkaniach agencyjnych często sami dokonują zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania swoich pracowników. Dotyczy to również ich ewentualnego wyjazdu z Holandii. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.

Zgłoszenie wyjazdu z Holandii osobiście

W celu umówienia się na wizytę w gminie, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 088-321 5000 (informacja w języku niderlandzkim i angielskim). Potrzebujesz pomocy językowej w umówieniu się na wizytę? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).

 • Na wyznaczone spotkanie należy wziąć ze sobą paszport lub dowód osobisty.
 • Na wyjazd z Holandii z dzieckiem nieletnim, w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka pozostaje w Holandii, potrzebna jest jego zgoda.
 • Na spotkanie w gminie muszą stawić się wszystkie osoby wyjeżdzające. Również dzieci.

Ile zapłacisz

Usługa wymeldowania jest bezpłatna. Pobranie Wyciągu z Systemu Ewidencji Ludności BRP z potwierdzeniem wymeldowania związane jest z kosztami.

Dobrze wiedzieć

 • Data zgłoszenia wyjazdu z Holandii może mieć wpływ m.in. na wymagalność ewentualnych zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych.
 • Bardzo istotne jest przekazanie gminie właściwych danych miejsca zamieszkania za granicą.
 • Sprawdź koniecznie, czy (były) pracodawca posiada Twój prawidłowy adres, pod którym można Cię znaleźć (w Polsce). Jest on potrzebny do uzyskania od pracodawcy holenderskiej karty podatkowej [Jaaropgaaf] niezbędnej do rozliczenia się z fiskusem.
 • Przed wyjazdem z Holandii nie zapomnij o zamknięciu konta bankowego, zatrzymaniu ewentualnych zasiłków, dodatków i ubezpieczenia, i uregulowaniu ewentualnych zobowiązań.
 • Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeszcze przed wyjazdem z Holandii załóż profil DigiD zięki niemu, nawet po wyjeździe z Holandii, nadal będziesz mógł załatwić swoje sprawy z Urzędem Skarbowym czy funduszem emerytalnym.
 • Numer BSN [Burgerservicenummer] zachowuje swoją ważność nawet po wymeldowaniu i wyjeździe na stałe z Holandii. Zachowaj go więc dobrze.
 • Osoby, które wyjeżdżają z Holandii na stałe i nie planują więcej powrotu do Holandii, a które chcą mieć wliczone swoje lata pracy w Holandii do emerytury w Polsce (lub renty czy zasiłku dla bezrobotnych) powinny posługiwać się formularzem PD U1 (stary E301). Jest to międzynarodowy formularz poświadczający okresy składkowe na terenie innego państwa, jeśli była tam wykonywana praca zarobkowa. Druk PD U1 ponadto poświadcza faktyczny okres zatrudnienia, więc może śmiało zastąpić świadectwo pracy z zagranicy. Więcej informacji na ten temat oraz formularz wniosku znajdziesz w serwisie www.UWV.nl (informacja w języku niderlandzkim).

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyższej informacji? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).