Zgłoszenie pobytu stałego w Holandii lub imigracji

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii na dłużej niż 4 miesiące, musisz zameldować się na pobyt stały w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz. Meldunku dokonuje się zawsze osobiście, w ciągu 5 dni roboczych od daty przybycia do Holandii.

W momencie zameldowania uzyskuje się status rezydenta [ingezetene], a z nim bez mała takie same prawa i obowiązki, jak inni mieszkańcy Holandii. Osoby wcześniej zameldowane na pobyt czasowy jako nierezydenci proszone są o jak najszybsze dokonanie właściwego meldunku.

Gdzie dokonujesz zgłoszenia

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Kiedy dokonujesz zgłoszenia

Najpóźniej w 5. dniu roboczym od przybycia do miejsca zamieszkania.

Kto dokonuje zgłoszenia

Każda osoba planująca pobyt w Holandii dłuższy niż 4 miesiące.

Co należy zrobić

Umów się na wizytę w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Jeżeli jesteś przyszłym mieszkańcem gminy Hollands Kroon – zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie.

W celu umówienia się na wizytę w urzędzie gminy Hollands Kroon, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 088-321 5000 (informacja w języku niderlandzkim i angielskim). Na podany przez Ciebie numer telefonu otrzymasz powiadomienie SMS z potwierdzeniem daty i godziny wizyty oraz z adresem, pod który należy się zgłosić.

Co należy przygotować

 • ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający możliwość zamieszkania na terytorium Holandii, taki jak:
  • umowa najmu lub kupna lokalu w Holandii,
  • lub oświadczenie głównego lokatora nieruchomości, w której się przebywa, o wyrażeniu zgody na domeldowanie. Formularz oświadczenia jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie [Verklaring toestemming hoofdbewoner PDF]. Proszę nie zapomnieć wziąć ze sobą kopii dowodu tożsamości głównego najemcy,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu stwierdzający stan cywilny (np. aktu małżeństwa),
 • osoby rozwiedzione dodatkowo: odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Adnotacja o zapadłym orzeczeniu rozwodowym na odpisie aktu stanu cywilnego jest niewystarczająca.
 • osoby owdowiałe dodatkowo: odpis aktu zgonu współmałżonka.
 • osoby przyjeżdzajace z dziecmi dodatkowo: odpis aktów urodzenia dzieci. W przypadku dzieci adoptowanych należy przedłożyć dokument potwierdzający adopcję.

Wersja językowa dokumentów

 • Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego nie wymagają tłumaczenia. Jednak dodatkowe adnotacje urzędowe na tych drukach muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego na drukach krajowych oraz inne dodatkowe dokumenty, jak w przypadku osób rozwiedzionych, należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ważne

 • Jeżeli masz obowiązek meldunkowy skontaktuj się z gminą nawet wtedy, gdy nie jesteś  (jeszcze) w posiadaniu wszystkich potrzebnych odpisów aktów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość dostarczenia odpisów w późniejszym terminie.
 • Akty i wyciągi nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dobrze wiedzieć

 • W czasie meldunku zostanie dokonana rejestracja w Systemie Ewidencji Ludności [Basisregistratie Personen BRP] oraz wygenerowany numer identyfikacji socjalno-fiskalnej BSN [Burgerservicenummer].
 • Potwierdzenie meldunku wraz z numerem BSN otrzymasz listownie na adres zameldowania.
 • Dane z systemu BRP wykorzystywane są przez powiązane instytucje. Które instytucje korzystają z niniejszego systemu można sprawdzić na stronie serwisu www.rijksoverheid.nl (strona w języku niderlandzkim).
 • Twoja prywatność jest starannie chroniona Dane osobowe ujęte w systemie BRP są powszechnie niedostępne. Władze starannie chronią Twą prywatność, wykorzystując dostępne informacje wyłącznie w celach zagwarantowania prawidłowego pełnienia swych obowiązków.
 • Bezpośredni wgląd do swoich danych osobowych zarejestrowanych w BRP uzyskasz na stronie serwisu Overheid.nl, logując się przez ‘Mijn Overheid’. 
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne, lub nieprawidłowo zarejestrowane w systemie BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Dane będą sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów.
 • Nie zapomnij o obowiązku meldunkowym Twojej rodziny, jeżeli również mieszka w Holandii.
 • Pracownicy sezonowi mają często możliwość zameldowania się przez biuro pośrednictwa pracy, w którym pracują. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.
 • Osoby, które przyjeżdżają do Holandii po raz kolejny, prawdopodobnie zostały w międzyczasie wyrejestrowane i muszą zameldować się ponownie.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyżej informacji? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).