Zmiana adresu zamieszkania

eżeli planujesz przeprowadzkę, musisz to zawsze zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał. Zameldowanie w nowym miejscu zamieszkania powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego adresu. Wymeldowanie z dotychczasowego adresu nie jest więc konieczne.

Kto dokonuje zgłoszenia

 • sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia,
 • rodzic lub opiekun prawny dzieci nieletnich,
 • małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogą dokonywać zawiadomienia w imieniu własnym i drugiej osoby wyłącznie w przypadku, gdy oboje się przeprowadzają pod ten sam nowy adres,
 • kurator osoby, która znajduje się pod nadzorem kuratorskim,
 • osoba dorosła, która została do tego pisemnie upoważniona.

Jeżeli chodzi o osoby zamieszkujące ze sobą nieformalnie, w przypadku przeprowadzki każda osoba musi dokonać zmiany adresu zamieszkania w imieniu własnym.

Gdzie dokonujesz zgłoszenia

 • w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkasz – jeśli dokonujesz zgłoszenia w swoim imieniu,
 • w urzędzie gminy, na terenie której będzie mieszkać osoba, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia.

Kiedy dokonujesz zgłoszenia

 • nie wcześniej, niż 30 dni przed przeprowadzką,
 • najpóźniej w 5. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.

Uwaga:

 • Przemeldowania nie można uzyskać z datą wstecz.
 • Data zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania może mieć wpływ na ciągłość dodatku mieszkaniowego czy stypendium naukowego.

Co należy zrobić

Umów się na wizytę w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał, lub dokonaj zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania online na jego stronie internetowej.

Jeżeli jesteś przyszłym mieszkańcem gminy Hollands Kroon, lub przeprowadzasz się pod inny adres w jej obrębie – zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie.

Zmiana adresu zamieszkania w urzędzie gminy Hollands Kroon jest usługą wyłącznie online. Masz do niej dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.

 • Kliknij na przycisk zgłoś zmianę adresu zamieszkania
 • Zaloguj się za pośrednictwem profilu DigiD.
 • Sprawdź swoje dane.
 • Wypełnij formularz. Instrukcja w języku polskim do formularza poprzedniego systemu jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie. Nowa instrukcja jest w przygotowaniu.
 • Dołącz odpowiednie dokumenty.

Co należy przygotować

 • login z hasłem do profilu DigiD i telefon komórkowy,
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzajacego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości takiego, jak:
  • umowy najmu,
  • aktu własności lokalu mieszkalnego / nieruchomości,
  • oświadczenia głównego najemcy lokalu mieszkalnego / nieruchomości wraz z kopią jego dowodu tożsamości. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody – przez głównego najemcę [Toestemmingsverklaring hoofdbewoner] jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie.

Dobrze wiedzieć

 • Potwierdzenie meldunku otrzymasz listownie na nowy adres zamieszkania.
 • Zmiana miejsca zamieszkania w Holandii nie wymaga wymiany dokumentów tożsamości czy prawa jazdy.
 • Pamiętaj, aby powiadomić o przeprowadzce np. Twój bank. Serwis przeprowadzkowy poczty PostNL już za niewielką opłatą oferuje pomoc w powiadomieniu ważnych dla Ciebie instytucji i firm.
 • Jeśli otrzymujesz pocztę przeznaczoną dla kogoś, kto (już) nie mieszka pod Twoim adresem, powiadom o tym urząd gminy. Gmina ma możliwość rozpoczęcia procedury ustalenia aktualnego adresu zamieszkania.
 • Pracodawcy osób mieszkających w hotelach pracowniczych często sami dokonują zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania swoich pracowników. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne, lub nieprawidłowo zarejestrowane w systemie BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Dane będą sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów. Więcej na temat uznawanych dokumentów znajdziesz tutaj.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyższej informacji? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).