Pozostałe sprawy i informacje

Witamy

Witamy w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Hollands Kroon.

Profil DigiD

Profil DigiD to osobisty identyfikator elektroniczny, Twoja cyfrowa tożsamość w Holandii.

Numer BSN

Numer BSN jest numerem identyfikacji socjalno-fiskalnej i jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL.

Odpis z Systemu Ewidencji Ludności BRP

Odpis z Systemu Ewidencji Ludności, tak zwany uittreksel BRP, jest oficjalnym zaświadczeniem, że jesteś mieszkańcem danej gminy.

System płatności natychmiastowych iDEAL

iDEAL to system płatności internetowych oparty na bankowości online.

Mediacja sąsiedzka

Masz kłopoty z sąsiadami, ale pomimo starań podjęte próby rozwiązania konfliktu nie przynoszą pożądanych efektów?

Ankieta Puntu Informacyjnego

Zapraszamy do podzielenia się nami informacją o Waszej obecnej sytuacji mieszkaniowej i pracy.

Hollands Kroonmobile – gmina Hollands Kroon przyjeżdża do Ciebie

Serdecznie zapraszamy do spotkań w ramach Mobilnego Urzędu.

Polityka prywatności