Numer BSN

Numer BSN (burgerservicenummer, dawny sofinummer) jest numerem identyfikacji socjalno-fiskalnej i jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Numer BSN jest Twoim osobistym numerem dla celów kontaktu z władzami. Jest unikatowy, dzięki czemu możliwość pomylenia Cię z inną osobą jest wykluczona. Numer BSN jest niezbędny, aby zostać legalnie zatrudnionym, zapisać dzieci do szkoły czy skorzystać z pomocy lekarza. Numer BSN otrzymuje się w czasie pierwszego meldunku lub rejestracji w Holandii.

Numer BSN otrzymuje się jednorazowo. Nie traci się go nawet po wyjeździe z Holandii na stałe (emigracji). W razie potrzeby można ponownie skorzystać z niego w przyszłości.

Co musisz zrobić

Pobyt krótkoterminowy
Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii na krótko, na okres do 4 miesięcy, prosimy o kontakt z okienkiem RNI (RNI loket). Więcej informacji na ten temat można znależć na stronie: Zgłoszenie pobytu czasowego w Holandii.

Pobyt długoterminowy i pobyt stały (imigracja)
Jeżeli przyjeżdzasz do Holandii na okres dłuższy niż 4 miesiące, musisz zameldować się na pobyt stały w urzędzie gminy, na terenie której przebywasz. Jeżeli jesteś przyszłym mieszkańcem gminy Hollands Kroon – zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie. Więcej informacji na ten temat można znależć na stronie: Zgłoszenie pobytu stałego w Holandii lub imigracji.

Nadanie numeru BSN jest bezpłatne.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyżej informacji? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).