Polityka prywatności

Gmina Hollands Kroon przetwarza dane osobowe w celu wykonywania naszych zadań ustawowych i publicznych. Z Państwa danymi obchodzimy się bardzo ostrożnie. Nasz sposób pracy cały czas dostosowujemy do zmian podejścia w sprawie ochrony prywatności. Kiedy przetwarzamy Państwa dane, mogą Państwo mieć pewność, że są chronione. Na przykład przed utratą, kradzieżą lub nieprawidłowym użyciem.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (AVG)

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez gminę Hollands Kroon. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób gmina Hollands Kroon postępuje z danymi osobowymi.


Podczas przetwarzania danych osobowych gmina Hollands Kroon przestrzega Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych AVG (odpowiednik polskiego RODO). Prawo to pomaga chronić prywatność obywateli. Wolno nam przetwarzać dane osobowe wyłącznie, jeśli jest to konieczne dla uzgodnionego celu. Dlatego podchodzimy z dużą ostrożnością do przetwarzania danych osobowych. Staramy się zawsze zachować równowagę pomiędzy koniecznym przetwarzaniem danych osobowych, zadaniami nałożonymi przez prawo i ochroną Państwa prywatności.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio odnoszą się do określonej osoby lub dzięki którym można z nią łatwo powiązać. Są to takie informacje jak imię i nazwisko, adres i numer ewidencyjno-fiskalny BSN. [https://www.hollandskroon.nl/punkt-informacyjny-pools-informatiepunt/pozostale-sprawy-i-informacje/numer-bsn/]

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług lub przekazali nam te dane.

Poniżej znajduje się wykaz danych osobowych, które przetwarzamy:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres
 • numer telefonu
 • itd

Oprócz zwykłych danych osobowych przetwarzamy również szczególne dane osobowe. Przykładami szczególnych danych osobowych są:

 • wyznanie
 • poglądy polityczne
 • informacje medyczne
 • karalność
 • itd.

Nasz sposób postępowania z danymi osobowymi

Przetwarzamy Państwa dane z wielką ostrożnością. Oznacza to, że przetwarzamy je wyłącznie z uzasadnionych prawnie powodów. Z Państwa danych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę, korzystamy również w innych celach. Chodzi na przykład o wysyłanie biuletynów, kontakty telefoniczne lub poinformowanie o zmianach w naszych usługach.


Organizacja Incluzio Hollands Kroon pomaga mieszkańcom w imieniu naszej gminy świadcząc odpowiednią opiekę i wsparcie w zakresie określonym w ustawie o pomocy dla dzieci, młodzieży i rodzin Jeugdwet oraz w ustawie o pomocy społecznej WMO. Aby móc wykonywać swoją pracę Incluzio potrzebuje informacji od mieszkańców. Rejonowe Zespoły Pomocy Społecznej Wijkteams opracowały zasady ochrony prywatności w Karcie ochrony prywatności Incluzio Hollands Kroon (do pobrania pod nagłówkiem Downloads).

Okres przechowywania danych

Zgromadzone dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne lub przewidziane prawem. Zależy to od tego, jak długo potrzebujemy danych do realizacji danego celu, dla którego zostały zgromadzone lub zostają użyte.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom trzecim wyłącznie w przypadku, jeżeli jest to konieczne do wykonania zadania, które nakłada na nas prawo. W takiej sytuacji strona trzecia jest zobowiązana chronić Państwa prywatność w równym stopniu, jak nasza gmina.

Z organizacjami, które na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane osobowe, zawieramy umowę o przetwarzaniu danych. W tego rodzaju umowie znajdują się zapisy regulujące przetwarzanie Państwa danych. Za to przetwarzanie odpowiedzialność nadal ponosi gmina Hollands Kroon.

Ochrona

Ochrona informacji odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Wrażliwe dane zawsze są chronione, wymieniane i przetwarzane specjalnymi łączami i połączeniami. Środowisko naszej Chmury znajduje się w zabezpieczonym centrum danych. W ten sposób sprowadzamy do minimum możliwość, że dojdzie do awarii, utraty połączenia i danych. Do danych dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby. Sprawdzamy to przy pomocy różnych metod uwierzytelniania.

Podejmujemy środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi i innym niepożądanym działaniom na danych osobowych. Środki te wymienia nasza polityka bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z obowiązującymi gminnymi standardami ochrony ujętymi w W podstawowych wymaganiach bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej (BIO). Wydział ochrony informacji gminy Hollands Kroon śledzi zmiany przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie i dba, aby były stosowane.

Zgłaszanie wycieku danych

Co się dzieje, kiedy dojdzie do ujawnienia danych osobowych lub ich niezamierzonego usunięcia? W takim przypadku mówimy o wycieku danych. Mamy wtedy obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji Organowi Nadzoru Danych Osobowych Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Informujemy osoby, których dane wyciekły i robimy oczywiście wszystko, aby jak najszybciej usunąć wyciek i w jak największym stopniu ograniczyć ewentualne szkody. Robimy to ponieważ prywatność i bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas nieocenione.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

Pod tym linkiem znajdują się nasze Zasady zgłaszania luk w zabezpieczeniach.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Do bezpiecznego wysyłania wrażliwych informacji korzystamy ze specjalnych programów (aplikacji). Dokonujemy ciągłych wyborów dotyczących organizacji i realizacji naszych usług. Wiąże się z tym również gwarancja bezpiecznej wymiany wrażliwych informacji. Aplikacja szyfruje wiadomości z wrażliwą zawartością, np. danymi pacjenta lub numerem ewidencyjno-fiskalnym BSN. [https://www.hollandskroon.nl/punkt-informacyjny-pools-informatiepunt/pozostale-sprawy-i-informacje/numer-bsn/] Taka wiadomość w sposób gwarantowany jest chroniona. Oznacza to pewność, że poza nadawcą i odbiorcą nikt nie jest w stanie odczytać wiadomości. A więc również hakerzy. W ten sposób mogą Państwo mieć do nas zaufanie, że bardzo ostrożnie postępujemy z Państwa prywatnością.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich sprostowania i usunięcia. Wniosek w tej sprawie mogą Państwo złożyć drogą elektroniczną. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie aktywnego profilu DigiD [https://www.hollandskroon.nl/punkt-informacyjny-pools-informatiepunt/pozostale-sprawy-i-informacje/profil-digid/ ] lub eHerkenning. Istotne jest, aby mogli się Państwo wylegitymować. W ten sposób mogą Państwo udowodnić, że dane, do których chcą mieć Państwo dostęp, rzeczywiście są Państwa danymi. Zabronione jest przeglądanie danych innych osób. Przy pomocy poniższego linku mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o wgląd w swoje dane: Wniosek osoby zainteresowanej o skorzystanie z praw wynikających z AVG (RODO).

Państwa kontrola nad danymi w Hollands Kroon

Państwo decydują o tym, które dane nam udostępniają i które zapisujemy w naszych systemach. Istnieje w tej sprawie kilka wyjątków, np. kiedy dochodzi do zagrożenia Państwa bezpieczeństwa.
W przypadku, w którym gmina zamierza skorzystać lub korzysta z Państwa danych osobowych, posiadają Państwo szereg praw:

 • Prawo do informacji: dlaczego te dane są potrzebne i co się z nimi stanie?
 • Prawo do wglądu we własne dane i sposobu ich przetwarzania przez gminę.
 • Prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub maskowania danych, jeśli okaże się to konieczne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do złożenia skargi na sposób wykorzystania danych.

Na Państwa wniosek o możliwość wglądu w dane osobowe udzielamy odpowiedzi w ciągu czterech tygodni. Oprócz tego mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem o uzupełnienie, sprostowanie lub usunięcie tych danych, podając w swoim wniosku, o jakie zmiany Państwo wnoszą. Również i na ten wniosek w każdym przypadku udzielamy odpowiedzi w ciągu czterech tygodni. Aby nie dopuścić do nadużycia, zwracamy się do Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości.

Kiedy jednak nie uda się Państwu załatwić sprawy z nami, mogą Państwo na podstawie ustawodawstwa o ochronie prywatności skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeśli mają Państwo pytania lub wnioski dotyczące polityki ochrony prywatności gminy Hollands Kroon, to proszę skontaktować się z panią Petrą Blekkink (specjalistką ds. bezpieczeństwa informacji) pod numerem telefonu 0 630 503 092 lub przesłać wiadomość e-mail na adres: petrablekkink@hollandskroon.nl.

Cyfrowa gmina

Aby zwiększyć niezależność i samodzielność naszych pracowników i mieszkańców staramy się oferować jak najwięcej produktów i usług w postaci cyfrowej. Częścią tego jest również Chmura. Chmura odgrywa ważną rolę w osiąganiu przez nas gminnych celów. Dzięki niej nasi pracownicy mogą pracować niezależnie od miejsca i czasu. Zapewnia to naszej organizacji dużą elastyczność w świadczeniu usług.

Nasi mieszkańcy mogą sami załatwiać wiele spraw, ale wiemy, że może to wiązać się z pytaniami. Mogą Państwo zadawać nam pytania, korzystając z formularza kontaktowego, z całą przyjemnością Państwu pomożemy.

Ciasteczka

Gmina Hollands Kroon korzysta tylko z ciasteczek technicznych i funkcjonalnych. Ciasteczko to mały plik tekstowy. Podczas pierwszej Państwa wizyty na naszej stronie dochodzi do ich zapisania na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie. Ciasteczka, z których korzystamy odpowiadają za prawidłowe działanie strony i zapamiętywanie Państwa preferencyjnych ustawień. Możemy również dzięki nim udoskonalać działanie naszej strony. Oprócz tego korzystamy z ciasteczek, które śledzą Państwa zachowanie w Internecie. W ten sposób możemy oferować odpowiadające Państwu informacje. Mogą Państwo zablokować ciasteczka. Jest to możliwe w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Oprócz tego mogą Państwo w ustawieniach przeglądarki usunąć wszystkie wcześniej zapisane informacje.

Google Analytics

Do udoskonalania strony korzystamy z ciasteczek Google Analytics. Mamy:

 • Umowę z Google o przetwarzaniu danych
 • Zamaskowany ostatni oktet adresu IP.
 • Wyłączone „udostępnianie danych”.

I nie korzystamy z innych usług Google w połączeniu z ciasteczkami Google Analytics. Bardzo dokładnie śledzimy, czy powinniśmy nadal korzystać z tej usługi.

Nasze założenia – podsumowanie

 • Państwo sami sprawują kontrolę nad udostępnianymi danymi.
 • Państwa dane są chronione przed kradzieżą, utratą i niewłaściwym użyciem.
 • Jesteśmy otwarci, jeśli chodzi o dane, które przetwarzamy i wszystko robimy w porozumieniu z Państwem
 • Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem ostrożności i dyskrecji
 • Przestrzegamy obowiązujących przepisów i stosujemy je.

Pytania

Jeśli mają Państwo pytania związane z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności lub innymi usługami, z całą przyjemnością skontaktujemy się z Państwem. Proszę przy pomocy formularza kontaktowego przesłać swoją wiadomość. Oddzwonimy lub odpowiemy w wiadomości e-mail, zgodnie z Państwa życzeniem.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Gmina Hollands Kroon może wprowadzić zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności nie uprzedzając o tym. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Hollands Kroon. Radzimy regularnie przeglądać oświadczenie o ochronie prywatności, aby wiedzieć, do jakich zmian doszło.