Participatieniveau – Meebeslissen

U neemt samen met de partijen de eindbeslissing over wat u indient.

Samengevat: u trekt samen op en beslist samen wat u indient.

In dit geval geeft u, uw omgeving de meeste ruimte. U gaat namelijk niet alleen samen actief aan de slag, maar ook laat u uw omgeving uiteindelijk meebeslissen over wat u gaat indienen. Het wordt dus echt een plan van u samen.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Meebeslissen kan op vele manieren

Poll op social media

Voor een duidelijke beslissing, kunt u er voor kiezen om een online stemming te houden op social media. Dit is een eenvoudige manier om veel mensen te bereiken. U kunt bijvoorbeeld op Facebook of WhatsApp een poll uitzetten.

Stemming

Een manier om tot een keuze te komen is een stemming. U kunt dit fysiek of online doen. Als u samen met mensen op een plek bent, kunt u natuurlijk om ‘handen in de lucht’ vragen. Ook kunt u het aantal reacties tellen op een vraag die u verstuurd heeft.

Petitie

Dit is een manier waarop mensen hun betrokkenheid bij een bepaald onderwerp tonen en daarvoor aandacht vragen.

Doormiddel van het binnen halen van handtekeningen voor een bepaald standpunt, kunt u meegeven hoeveel mensen er over een bepaald onderwerp denken.

Referendum

Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan mensen met kiesrecht in een land of een bepaald gebied. Dit voorleggen gebeurt door een bepaalde overheid.