Cultuurhistorie

Onze gemeente heeft een grote afwisseling in landschappen. Om de landschappelijke kwaliteit te bewaren en versterken kijken we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen naar de geschiedenis van het gebied.

Sluit het plan bijvoorbeeld aan bij de kenmerken van het gebied? En wat voor invloed heeft het plan op de zichtlijnen in het landschap?

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Provincie Noord-Holland heeft een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie gemaakt voor het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Noord-Holland is verdeeld in verschillende gebieden. Deze worden ensembles genoemd. Elk ensemble heeft een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste kernwaarden van dat gebied waar we rekening mee moeten houden. Binnen onze gemeente zijn er 3 ensembles:

  • Wieringen – Wieringermeer
  • Koegras – Annapaulownapolder
  • West-Friesland-Midden

Het Leidraad is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening verankerd in artikel 15. Daarom moet de gemeente toetsen aan dit beleid.

Bijzonder Provinciaal Landschap

In Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. In onze gemeente houden we rekening met de volgende BPL’s:

  • Wieringen;
  • Oude Veer;
  • Schagen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden moet er rekening mee worden gehouden dat het gebied extra bescherming krijgt. De ontwikkelingen mogen geen aantasting zijn van de kernkwaliteiten.

Bijzonder Provinciaal Landschap

Heeft u een vraag over cultuurhistorische waarden van het landschap? Of heeft u een andere vraag over erfgoed? Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl.

Erfgoed Hollands Kroon