Monumenten

De historische gebouwen, stolpboerderijen, kerken, dijken, kenmerkende dorpen en polders vertellen allemaal een klein stukje van de geschiedenis van Hollands Kroon. Ons cultureel erfgoed is voor veel inwoners iets om trots op te zijn. Het roept herinneringen op. Mensen gaan zaken herkennen. We willen dit erfgoed bewaren voor de toekomstige generaties.

Monumentenstatus

Voor gebouwen met een monumentenstatus is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderhoud- en restauratiekosten. Bent u de eigenaar van een historisch gebouw en denkt u dat het gebouw ook de status van monument verdiend? Dan kunt u zelf uw gebouw kandidaatstellen voor de monumentenstatus. Vul het formulier ‘Monument aanwijzen’ in. We nemen elke kandidaatstelling in behandeling.

Voor het opknappen of verbouwen van een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Maar bij gewoon onderhoud is dit niet nodig. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u nalezen wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig is.

Eigenaren van monumenten die de status van gemeentelijk monument hebben kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie. Dit is een subsidie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument. Welke kosten precies vallen onder subsidie, staat in de subsidieverordening Erfgoed gemeente Hollands Kroon onder artikel 12.

Subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag voor de subsidie indienen via de knop ‘Subsidie erfgoed aanvragen’. Onderaan deze pagina vindt u een stappenplan voor de aanvraag. Heeft u vragen voordat u een aanvraag gaat inleveren? Neem dan contact met ons op. Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl.

Subsidie aanvragen voor een rijks- of provinciaalmonument

Bent u de eigenaar van een rijksmonument?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden op subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bent u de eigenaar van een provinciaal monument?
Dan kunt u misschien subsidie aanvragen via de provincie.

Aanvraag indienen

Via onze website dient u een aanvraag in om subsidie te ontvangen. Dit kan het hele jaar. Het is niet mogelijk om voor iemand anders een aanvraag te doen.

De volgende gegevens worden gevraagd:

  • Een omschrijving waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Technische omschrijving;
  • Overzicht van de (verwachte) kosten;
  • Tekeningen of bestek;
  • Inspectierapport.

Voor schilderwerk is het niet nodig om een technische omschrijving, tekeningen en inspectierapport aan te leveren.

In behandeling

Na het ontvangen van alle gegevens nemen we uw aanvraag in behandeling. Binnen 6 weken ontvangt u een brief met de beoordeling. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Als de aanvraag is goedgekeurd kunt u gaan starten met de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd. Voor de meeste wijzigingen aan een monument is een vergunning nodig. Als de vergunning nog niet is verleend, moet u hierop wachten voordat u kunt starten met de werkzaamheden.

Gereedmelding

Zijn alle werkzaamheden afgerond? Meld dit binnen 4 weken bij de behandelend ambtenaar. Lever ook de volgende gegevens aan:

  • Korte beschrijving van de afgeronde werkzaamheden;
  • Definitieve rekening met een betaalbewijs.

Daarna maken we een afspraak om op locatie langs te komen om de verrichte werkzaamheden te controleren.

Subsidievaststelling

Na het locatiebezoek wordt er een verklaring opgesteld door de behandelend ambtenaar. Dit is een verantwoording van de subsidie.

Na de gereedmelding ontvangt u binnen 6 weken een brief met de verklaring en de subsidievaststelling.

Uitbetaling subsidie

In de brief met de subsidievaststelling staat welk bedrag u precies ontvangt.

Na ontvangst van deze brief krijgt u binnen 6 weken het bedrag op uw rekening.

Om meer bekendheid te geven aan gebouwen met een monumentale status schenken we de monumentenschildjes aan monumenteneigenaren. In het straatbeeld is dan in een oogopslag duidelijk: hier staat een bijzonder gebouw. We maken gebruik van de landelijke monumentenschildjes van de ANWB. Kijk op de website van de ANWB voor een voorbeeld van deze schildjes en de afmetingen.

Op dit moment kunt u geen aanvraag doen voor een momentenschildje.

Bent u de eigenaar van een monument of een historisch gebouw waar veel voorbijgangers langskomen? Dan is het leuk om een gegraveerd informatiebord aan uw gevel te bevestigen. Dit bordje geeft informatie over de geschiedenis van het gebouw of monument. De gemeente schenkt deze borden aan de eigenaren om het erfgoed in Hollands Kroon beleefbaar te maken. Via de knop ‘monumentenschildje of informatiebord aanvragen’ kunt u eenvoudig een aanvraag doen. Op de website van de ANWB kunt u zien hoe dit bord eruitziet.

Op dit moment kunt u geen aanvraag doen voor een informatiebord.

Een grafmonument kan worden beschermd via de lijst ‘historisch waardevolle grafmonumenten gemeente Hollands Kroon’. Welke graven precies worden beschermd voor ruiming kunt u hier vinden. Deze graven zijn gekozen na een uitgebreide inventarisatie van de gemeentelijke begraafplaatsen, dit rapport kunt u ook bekijken.

Monumentenregister

In Hollands Kroon zijn er rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Welke panden of objecten dit precies zijn, kunt u opzoeken in:

  • Het Monumentenregister (monumenten per dorp);
  • Het Erfgoedregister (alle monumenten in één lijst).

U kunt ook via deze kaart bekijken waar alle monumenten staan in de gemeente Hollands Kroon.

Kaart Erfgoed in Hollands Kroon

Bekijk de kaart in het groot

Heeft u een vraag over de verbouwing of restauratie van een monument? Bent u geïnteresseerd in de monumentenstatus voor uw gebouw? Of heeft u een andere vraag over erfgoed? Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl.

Erfgoed Hollands Kroon