Parkeren in de openbare ruimte

Parkeren grote voertuigen

In onze gemeente is het verboden om uw grote voertuig te parkeren binnen de bebouwde kom. Het verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur. Overnachten is dus niet toegestaan.

Onder “grote voertuigen” vallen voertuigen die langer zijn dan 6,4 meter of hoger dan 2,9 meter.

Locaties parkeren grote voertuigen

Voertuigen die aan deze afmetingen voldoen, mogen niet op of langs de openbare weg geparkeerd worden, ook niet op een parkeerterreinen. Voor grote voertuigen zijn speciale parkeerplekken waar u uw grote voertuig kan parkeren.

Parkeren kampeermiddelen

In onze gemeente is het toegestaan om je aanhangwagen, camper, kampeerwagen en/of caravan 7 dagen achter elkaar te parkeren op de openbare weg.

Deze en andere regels staan in de Verordening fysieke leefomgeving.

Maximaal zeven dagen parkeren

Staat uw voertuig langer dan zeven dagen achterelkaar op een openbare parkeerplaats of langs de openbare weg? Dan moet u hem verwijderen.