Melden schade of overlast in Fixi

Ervaart u schade of overlast in de openbare ruimte? Zoals een gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, kapotte lantaarnpaal, ongewenste verkeerssituaties, groen- en snoeiklachten, drugsoverlast of last van gevaarlijke honden. Laat het ons weten met een fiximelding!

Eenvoudig melden en volgen

Schade of overlast in de openbare ruimte kunt u melden in Fixi. U kunt ook gebruik maken van de Fixi-app om een melding te doen. Op die manier kunt u meldingen volgen en wordt u geïnformeerd over uw eigen melding(-en). Download de Fixi-app in de Appstore en Google Playstore:

Downloaden voor Apple
Downloaden voor Android

Fixi logo

Veelgestelde vragen melding schade of overlast

Melding van een kapotte lantaarnpaal

Voor een goede afhandeling van uw fixi melding over een kapotte lantaarnpaal hebben we de volgende gegevens nodig:

  • plaats;
  • straat (eventueel ook het huisnummer waarbij de lantaarnpaal staat);
  • het nummer op de lantaarnpaal;
  • een omschrijving van de storing (lamp is uit, knippert, is beschadigd et cetera);
  • uw eigen gegevens voor als wij vragen hebben.

Wanneer is een lantaarnpaal gerepareerd?

Reparaties aan de openbare verlichting worden uitgevoerd door een extern bedrijf. Het kan even duren voordat alle verlichting weer werkt, omdat het bedrijf in de hele gemeente reparaties uitvoert.

Veel lantaarnpalen zijn aangesloten op kabels van netbeheerder Liander. Als daar een storing optreedt, kunnen we dit alleen melden. De snelheid van de reparatie ligt bij Liander, niet bij de gemeente. Liander behandelt storingen in onze gemeente op dezelfde manier als in andere gemeenten, met als doel een snelle oplossing.

Uitval meerdere lantaarnpalen?

Het kan zijn dat de verlichting in een hele straat of een deel daarvan uitvalt. Dit is vaak een storing in de kabel van de netwerkbeheerder. Wij hebben geen invloed op de snelheid van de reparatie. In sommige gevallen zijn de storingen dezelfde dag opgelost. Bij lastige storingen kan het ook veel langer duren. Wij hopen dat u dat begrijpt.

In de gemeente Hollands Kroon is er voor gekozen om het plakken en kladden in de openbare ruimte niet strafbaar te stellen. In plaats daarvan is er gekozen voor de privaatrechtelijke handhavingsweg. Er is namelijk sprake van onrechtmatig handelen in de vorm van een inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente.

Ziet u een bord, aanplakbiljet of andere wijze van reclame-uiting dat er al langere tijd staat en de openbare ruimte ontsiert? Dan kunt u dit melden via de Fixi-app. Wij gaan dan uitzoeken wie er verantwoordelijk is en verzoeken diegene de reclame-uitingen binnen twee weken te verwijderen. Wordt het niet verwijderd? Dan verwijderen wij het op kosten van de verantwoordelijke.

Dode eenden die bijvoorbeeld zijn aangereden, worden door ons afgevoerd. Deze kunt u bij ons melden via de Fixi-app. Ook een dode vis halen wij op. Geef de juiste locatie door in de Fixi-app.

Is er sprake van direct gevaar?

Gaat het om zeer gevaarlijke situaties voor mens en dier? Bel dan altijd de brandweer via 112.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • instortingsgevaar
  • bomen die dreigen op de openbare weg te vallen

Stormschade zonder direct gevaar

Is er sprake van schade waarbij niet direct gevaar is? Maak dan een melding via Fixi. Ons team Meldingen Openbare Ruimte gaat hier dan mee aan de slag en houdt u op de hoogte.

Meldingen waarbij geen direct gevaar is zijn onder andere:  

  • Omgevallen boom in de berm
  • Omgevallen boom op een niet-doorgaande weg

Infographic Stormschade

Infographic Stormschade – Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bel altijd éérst met het algemene nummer van Hollands Kroon: 088 – 321 5000. Ons team Meldingen Openbare Ruimte kijkt dan of zij het zelf kunnen verhelpen. Is dit niet mogelijk? Dan brengen ze u in contact met lokale bedrijven die het probleem kunnen oplossen. Meer vragen en antwoorden over problemen de de riolering vindt u op de pagina “Riool verstopt

 

Fixi is alleen bedoeld voor het melden van problemen in de openbare ruimte, zoals wegen, parken, en trottoirs die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Bij problemen in of rondom uw eigen huis zoals waterschade of een ondergelopen kelder, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar of bewoner van dat perceel.