Meldpunt goed verhuurderschap

Heeft uw verhuurder zich niet goed gedragen? Voelt u zich bijvoorbeeld geïntimideerd? U kunt dit ook aan ons melden. We gaan uw klacht dan onderzoeken en als het nodig is, actie ondernemen.

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staat waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een particuliere verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kunt u als huurder dit bij ons melden. Dit meldpunt is niet bedoeld voor klachten over woningcorporaties.

Wanneer kunt u een melding doen?

U kunt een melding doen als er sprake is van:

  • discriminatie;
  • intimidatie;

Ook kunt u een melding doen als:

  • er een (te) hoge waarborgsom betaald moet worden;
  • er onredelijke servicekosten worden berekend;
  • er geen duidelijke huurovereenkomst is;
  • er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht.

Heeft u een klacht over uw verhuurder?

Maak dan een anonieme melding via ons contactformulier.