Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Als u verhuist uit het buitenland naar onze gemeente, moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088-321 5000.

Neem naar uw afspraak mee:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • toestemming van de hoofdbewoner, als u bij iemand gaat wonen;
  • mogelijk een koop- of huurcontract.

Als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen dan moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • uw geboorteakte;
  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een bewijs van ongehuwd zijn of;
  • uw huwelijksakte (trouwpapieren) of;
  • bewijs ontbinding van het huwelijk door scheiding /overlijden van echtgeno(o)t(e).

Het kan zijn dat de documenten die uit het buitenland komen, moeten worden gelegaliseerd. Bij legalisatie wordt gekeken of uw document is afgegeven door de juiste persoon of instelling. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Legalisatie/Apostille

Buitenlandse documenten moeten eerst gelegaliseerd worden. Dit gebeurt meestal door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land waar het document vandaan komt. Sommige landen hebben afspraken met elkaar waardoor bepaalde documenten uit het ene land met een legalisatie of soms zelfs zonder legalisatie in een ander land gebruikt kunnen worden.

Het bekendste legalisatieverdrag is het Apostilleverdrag. Dit verdrag maakt legalisatie niet overbodig, maar zorgt dat er maar één legalisatie nodig is; de apostillestempel. Met een apostillestempel hoeft het document niet meer gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Overheid.

Is de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd vertaler.