Overslaan en naar de inhoud gaan

Watergebruik

De datacenters van Google en Microsoft op Agriport worden in de eerste plaats met lucht gekoeld. Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius is die lucht te warm. Dan is er aanvullend water nodig voor de koeling van de servers.

Koelwater

Voor het koelwater gebruiken de datacenters nu nog drinkwater. Dat wordt geleverd door drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Microsoft gebruikte op Agriport volgens eigen opgave in 2021 75.000 kubieke meter koelwater en 9.000 kubieke meter voor andere zaken. Om de gedachten te bepalen: een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar ongeveer 130 kubieke meter, volgens informatie van het CBS. Lees hier meer over op de website van Microsoft.

Een paar cijfers over het watergebruik in het verzorgingsgebied van waterbedrijf PWN:

  • Totale levering drinkwater per jaar (2020): 112.000.000 m3
  • Totaal voor bedrijven: 650.000 m3 (0,6%)
  • Totaal datacenters: 550.000 m3 (0,5%)

Daarbij gaat het om 28 datacenters in het gebied van PWN. Onder die 28 zitten ook de hyperscale datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon. Lees hierover meer op de website van Waterforum en de website van PWN.

Lozen van water

Het koelwater wordt opgevangen in een reservoir en hergebruikt. Het restant wordt geloosd. Dit restant heet "brijn" of "brijnwater" en is niet schadelijk voor het milieu. Het brijnwater wordt met vergunning van het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) geloosd op het oppervlaktewater. HHNK beoordeelt de lozingen en ziet erop toe dat Google en Microsoft zich aan de vergunningen houden.

Nieuwe manieren van koelen

ECW Energy (een bedrijf op Agriport) bereidt samen met Microsoft een proef voor om regenwater op te vangen en te zuiveren. Het is de bedoeling dat water te gebruiken als koelwater bij temperaturen hoger dan 25 graden. ECW Energy doet dat al langer voor de glastuinbouw op Agriport. In een artikel van H2O Waternetwerk en op de websites van ECW Energy en EenVandaag leest u daar meer.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie