Fiximelding schade of overlast

Gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, verstopte riolering, lantaarnpaal kapot, ongewenste verkeerssituatie of groen- en snoeiklachten? Drugsoverlast of last van gevaarlijke honden? Laat het ons weten met een fiximelding!

Schade of overlast

hand Fixi logo

Schade of overlast kunt u melden in Fixi. Ook kunt u een melding doen met de Fixi-app. Op die manier kunt u meldingen volgen en wordt u geïnformeerd over uw eigen melding(-en). Download de Fixi-app in de Appstore en Google Playstore:

Downloaden voor Apple
Downloaden voor Android

Lantaarnpaal stuk?

Voor een goede afhandeling van uw melding over een kapotte lantaarnpaal hebben we de volgende gegevens nodig:

  • plaats;
  • straat (eventueel ook het huisnummer waarbij de lantaarnpaal staat);
  • het nummer op de lantaarnpaal;
  • een omschrijving van de storing (lamp is uit, knippert, is beschadigd et cetera);
  • uw eigen gegevens voor als wij vragen hebben.

Wanneer gerepareerd?

Elke week komt een monteur de kapotte lantaarnpalen repareren. De lamp zou het dus binnen een week na de melding weer moeten doen. Helaas is het voor de monteur niet altijd mogelijk om te testen of de reparatie succesvol is geweest. Hierdoor kan het voorkomen dat de lamp na de reparatie nog niet brandt. 

Als ruim een week na uw melding de lamp nog niet brandt, dan is er mogelijk meer aan de hand dan alleen een kapotte lamp. Wilt u dan een tweede melding doen en daarbij vermelden dat het een herhaalde melding is? Alvast bedankt!

Uitval meerdere lantaarnpalen?

Het kan zijn dat de verlichting in een hele straat of een deel daarvan uitvalt. Dit is vaak een storing in de kabel van de netwerkbeheerder. Wij hebben geen invloed op de snelheid van de reparatie. In sommige gevallen zijn de storingen dezelfde dag opgelost. Bij lastige storingen kan het ook veel langer duren. Wij hopen dat u dat begrijpt.

Plakken en kladden

In de gemeente Hollands Kroon is er voor gekozen om het plakken en kladden in de openbare ruimte niet strafbaar te stellen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). In plaats daarvan is er gekozen voor de privaatrechtelijke handhavingsweg. Er is namelijk sprake van onrechtmatig handelen in de vorm van een inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente.

Ziet u een bord, aanplakbiljet of andere wijze van reclame-uiting dat er al langere tijd staat en de openbare ruimte ontsiert? Dan kunt u dit melden via de Fixi-app. Wij gaan dan uitzoeken wie er verantwoordelijk is en verzoeken diegene de reclame-uitingen binnen twee weken te verwijderen. Wordt het niet verwijderd? Dan verwijderen wij het op kosten van de verantwoordelijke.

Dode eenden en vissen

Dode eenden die bijvoorbeeld zijn aangereden, worden door ons afgevoerd. Deze kunt u bij ons melden via de Fixi-app. Ook een dode vis halen wij op. Geef de juiste locatie door in de Fixi-app.

Stormschade?

Is er sprake van direct gevaar?

Gaat het om zeer gevaarlijke situaties voor mens en dier? Bel dan altijd de brandweer via 112.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • instortingsgevaar
  • bomen die dreigen op de openbare weg te vallen

Stormschade zonder direct gevaar

Is er sprake van schade waarbij niet direct gevaar is? Maak dan een melding via Fixi. Ons team Meldingen Openbare Ruimte gaat hier dan mee aan de slag en houdt u op de hoogte.

Meldingen waarbij geen direct gevaar is zijn onder andere:  

  • Omgevallen boom in de berm
  • Omgevallen boom op een niet-doorgaande weg