Riool verstopt

Een rioolverstopping is vervelend en moet natuurlijk zo snel mogelijk verholpen worden. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over problemen met de riolering.

Bij een verstopt riool belt u eerst het algemene nummer van de gemeente Hollands Kroon via 088 – 321 5000. Ons team Meldingen Openbare Ruimte bekijkt of zij het probleem kunnen verhelpen of brengen u in contact met een lokaal bedrijf. Woont u in een huurwoning? Bel dan de verhuurder.

Bel altijd éérst met het algemene nummer van Hollands Kroon: 088 – 321 5000. Ons team Meldingen Openbare Ruimte kijkt dan of zij het zelf kunnen verhelpen. Is dit niet mogelijk? Dan brengen ze u in contact met lokale bedrijven die het probleem kunnen oplossen, zoals onze huisaannemers Snippe Riool Techniek of VTG riooltechniek.

Als u in een huurwoning woont en uw riool is verstopt, dan belt u met de verhuurder.

Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u kosten maakt. Het komt wel eens voor dat bewoners zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen, zonder dat de gemeente op de hoogte is. De gemeente betaalt de rekening dan niet. De bewoner moet altijd eerst een melding doen bij de gemeente.

Uw huisaansluiting bestaat uit een gemeentelijk en een particulier gedeelte. De grens wordt bepaald door het controle- of erfgrensputje. Het controleputje ligt vlakbij de erfgrens op uw eigen terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor het gedeelte van uw huis tot en met het controleputje. Weet u niet waar dit controleputje ligt? In veel gevallen hebben wij de tekeningen van de huisaansluitingen. Voor het opvragen van de tekening maakt u een fiximelding.

Als u het putje heeft opgegraven en het staat vol water, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. Zit er geen of weinig water in? Dan zit de verstopping ervoor, op uw eigen terrein. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk.

Als u in een huurwoning woont en uw riool is verstopt, dan belt u met de verhuurder.

Het buitengebied heeft een ander type riolering. Een aantal woningen is hierbij gezamenlijk aangesloten op een mini-gemaal (pompput). Dit mini-gemaal is herkenbaar aan groene of grijze kastjes met een rode lamp erop. Als het rode lampje brandt, dan heeft de pomp een storing. U kunt de storing melden via Fixi.

Wij laten alle kolken één of twee keer per jaar reinigen. Mocht een kolk toch nog verstopt raken, dan meldt u dit via Fixi. Wij maken de straatkolk dan leeg. Wij beheren niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Vooral achterpaden in woonwijken zijn vaak eigendom van de eigenaar van het woonblok. Zijn er straatkolken aangebracht in deze achterpaden, dan is de eigenaar van het woonblok verantwoordelijk voor het onderhoud van deze straatkolken.

Als u problemen heeft met uw riolering in het weekend en buiten kantooruren, dan kunt u het calamiteitennummer bellen. Bereikbaar onder nummer 088-3215555.

Wie de kosten betaalt, hangt af van de oorzaak van de verstopping. De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u kosten maakt. Het komt ook wel eens voor dat bewoners zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen, zonder dat de gemeente op de hoogte is. De gemeente betaalt de rekening dan niet. De bewoner moet altijd eerst een melding doen bij de gemeente.

Bij verstopping in uw eigen perceel U betaalt de rekening
Als rioolbuizen niet goed werken door verkeerde lozingen van u U betaalt de rekening
Als de storing op gemeentegrond is en u belt de loodgieter, zonder overleg met ons De rekening is in dit geval altijd voor u
Als rioolbuizen in gemeentegrond kapot zijn door boomwortels of verkeersbelasting De rekening is voor ons

Verkeerde lozingen zijn vaste stoffen, zoals textiel, schoonmaakdoekjes, kattengrit, luiers, maandverband en condooms. Ook vet, zoals jus en vloeibaar frituurvet en olie zijn belangrijke veroorzakers van een verstopt riool.

Op de site van RioNed kunt u alles lezen over afvalwater, grondwater en regen in de wijk.

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen voorkomen!

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen. Bijvoorbeeld maandverband, etensresten en schoonmaakdoekjes;
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container of lever het in op het afvalbrengpunt.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat. U kunt deze inleveren op het afvalbrengpunt.

Malafide rioolontstoppers doen zich voor als een erkende ontstoppingsdienst of rioolservicebedrijf en rijden meestal in een wit busje zonder logo. Ze brengen extreem hoge kosten in rekening voor de ontstoppingswerkzaamheden, die klanten direct moeten betalen. Deze kosten kunnen oplopen tot €2500 en worden vooraf vaak niet duidelijk gemaakt. Normaal gesproken moet u rekening houden met een bedrag tussen de €150 en €400. De gedupeerden zijn hun geld kwijt en het rioolprobleem is meestal niet goed opgelost.

Bij een verstopt riool belt u eerst het algemene nummer van de gemeente Hollands Kroon via 088 – 321 5000. Ons team Meldingen Openbare Ruimte bekijkt of zij het probleem kunnen verhelpen of brengen u in contact met een lokaal bedrijf. Woont u in een huurwoning? Bel dan de verhuurder.