Participatieniveau – Meedenken

U geeft de partijen de ruimte om hun mening te geven en oplossingen aan te dragen. U kijkt of en hoe u die onderdelen meeneemt in de ontwikkeling van uw initiatief of beleid.

Samengevat: uw omgeving weet wat er gaat gebeuren en daar mogen zij iets van vinden.

Uw omgeving is op de hoogte van uw plannen, u heeft hen geïnformeerd. Maar dit niveau van ruimte bieden gaat dat wat verder. U geeft uw omgeving namelijk de ruimte om hun mening te geven of hun zienswijze met u te delen. Daar kunt u hele waardevolle informatie uithalen. Op die manier zijn zij nog meer betrokken.

De informatie die u heeft opgehaald, die neemt u mee in uw ontwikkeling. U hoeft niet altijd iets te doen met de mening van anderen. Maar dat mag natuurlijk wel. Dat is een van de manieren om het draagvlak voor uw plan te vergroten.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Meedenken kan op vele manieren

(online) Informatiebijeenkomst

Tijdens dit moment vertelt u uw omgeving wat u allemaal van plan bent. Dat kunt u doen in een zaaltje in de buurt van uw plan, maar het kan ook digitaal. Met een programma als Zoom of Teams van Microsoft, kunt u een online meeting organiseren.

In beide gevallen kunt u, nadat u heeft verteld wat u wilt doen, vragen naar de mening van de omgeving.

Ideeënformulier

Met een formulier kunt u vragen naar de mening van de omgeving. Dit formulier kunt u bij mensen in de omgeving in de brievenbus doen of u legt het op een paar punten neer. Zorg wel dat duidelijk is waar de mensen het formulier weer in kunnen leveren.

Prijsvraag

Een manier om mensen wat actiever mee te laten doen, is door middel van er een prijs tegenover te stellen. Vaak zijn mensen dan gemotiveerder. U kunt bijvoorbeeld een prijsvraag uitschrijven voor het beste idee of de mooiste naam.

Flyer huis aan huis

Social media is een eenvoudig middel om mensen om hun mening te vragen. Als u mensen hun mening wilt weten werkt het soms het beste om verschillende opties voor te leggen. Dit kunt u doen op facebook, instagram of via WhatsApp.

Volgende: 3. Meedoen