Overslaan en naar de inhoud gaan

Monumenten

De historische gebouwen, stolpboerderijen, kerken, dijken, kenmerkende dorpen en polders vertellen allemaal een klein stukje van de geschiedenis van Hollands Kroon. Ons cultureel erfgoed is voor veel inwoners iets om trots op te zijn. Het roept herinneringen op. Mensen gaan zaken herkennen. We willen dit erfgoed bewaren voor de toekomstige generaties.

Monumentenregister

Klik op de kaart voor Monumenten locaties

In Hollands Kroon zijn er rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Welke panden of objecten dit precies zijn, kunt u opzoeken in het Erfgoedregister. Het register vindt u in het groene blok 'Zie ook'. U kunt ook via deze kaart bekijken waar alle monumenten staan in de gemeente Hollands Kroon.

Monumentenstatus

Voor gebouwen met een monumentenstatus is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderhoud- en restauratiekosten. Bent u de eigenaar van een historisch gebouw en denkt u dat het gebouw ook de status van monument verdiend? Dan kunt u zelf uw gebouw kandidaatstellen voor de monumentenstatus. Vul het formulier in via de knop Monument aanwijzen. We nemen elke kandidaatstelling in behandeling.

Vergunning nodig?

Voor het opknappen of verbouwen van een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Maar bij gewoon onderhoud is dit niet nodig. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u nalezen wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig is.

Subsidie

Meer informatie over subsidies voor monumenten vindt u op onze website onder ‘subsidies erfgoed’.

Monumentenschildje

Om meer bekendheid te geven aan gebouwen met een monumentale status schenken we de monumentenschildjes aan monumenteneigenaren. In het straatbeeld is dan in een oogopslag duidelijk: hier staat een bijzonder gebouw. We maken gebruik van de landelijke monumentenschildjes van de ANWB. Kijk op de website van de ANWB voor een voorbeeld van deze schildjes en de afmetingen. Via de knop ‘monumentenschildje of informatiebord aanvragen’ kunt u eenvoudig een aanvraag doen.

Informatiebord

Bent u de eigenaar van een monument of een historisch gebouw waar veel voorbijgangers langskomen? Dan is het leuk om een gegraveerd informatiebord aan uw gevel te bevestigen. Dit bordje geeft informatie over de geschiedenis van het gebouw of monument. De gemeente schenkt deze borden aan de eigenaren om het erfgoed in Hollands Kroon beleefbaar te maken. Via de knop ‘monumentenschildje of informatiebord aanvragen’ kunt u eenvoudig een aanvraag doen. Op de website van de ANWB kunt u zien hoe dit bord eruitziet.

Historische graven

Een grafmonument kan worden beschermd via de lijst ‘historisch waardevolle grafmonumenten gemeente Hollands Kroon’. Welke graven precies worden beschermd voor ruiming kunt u hier vinden. Deze graven zijn gekozen na een uitgebreide inventarisatie van de gemeentelijke begraafplaatsen, dit rapport kunt u hier bekijken. 

Contact

Voor meer informatie over monumenten kunt u contact met ons opnemen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie