Monument verbouwen of opknappen

Voor het opknappen of verbouwen van een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Maar bij gewoon onderhoud is dit niet nodig. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u nalezen wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig is.

Subsidies erfgoed

Eigenaren van monumenten die de status van gemeentelijk monument hebben kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie. Dit is een subsidie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument.

Welke kosten precies vallen onder subsidie, staat in de Subsidieverordening Erfgoed Hollands Kroon onder artikel 12.

Heeft u vragen voordat u een aanvraag gaat inleveren? Neem dan contact met ons op. Of bekijk het stappenplan ‘subsidie aanvragen monument’.

Bent u de eigenaar van een rijksmonument?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden op subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bekijk de website van Cultureel Erfgoed voor meer informatie.

Bent u de eigenaar van een provinciaal monument?

Dan kunt u misschien subsidie aanvragen via de provincie. Bekijk de website van de provincie voor meer informatie.