Buurtbemiddeling

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit verandert dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt. Heeft u een meningsverschil met uw buren? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Eigen kracht

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Probeer eerst op eigen kracht met elkaar de overlast of het meningsverschil uit de wereld te helpen. Vaak hebben buren zelf niet eens in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Een gesprek kan dan vaak wonderen doenWilt u meer informatie over het zelf starten van een gesprek met uw buren, dan kunt op de website www.problemenmetjeburen.nl tips lezen.

Buurtbemiddeling

Komt u er als buren niet zelf uit? Dan kunt u gratis hulp vragen aan buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaars zijn een groep van vrijwilligers die professioneel getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen niet, maar brengen u en uw buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hollands Kroon.

Aanmelden

Komt u er zelf niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Dit kan via de knop ‘Maak een melding’. Voor meer informatie kunt u de folder buurtbemiddeling als pdf downloaden, kijk onder ‘Downloads’.