Klacht over de gemeente

Wij hebben een regeling om klachten te behandelen. Dit zijn klachten die inwoners indienen over het gedrag van ons bestuur of onze medewerkers. Bijvoorbeeld als u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of als u een ongepaste reactie heeft gekregen. Dit is onze klachtenregeling.  Deze leest u op de website van Officiële Bekendmakingen.

Heeft u opmerkingen en/of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Deze kunt u melden via onze Fixi-app

Voor klachten over de besluiten met rechtsgevolg van het college hebben we een bezwaarschriftenprocedure.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • De persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders.
  • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
  • Het niet reageren op vragen.

Behandeling

De eerste behandeling van de klacht gebeurt eerst door de gemeente zelf. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht. Het college heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld. Dit is een stappenplan waarin staat hoe we bij Hollands Kroon met klachten omgaan. Voor de gemeenteraad en de griffie is er een aparte klachtenregeling.

Klachtencoördinatoren

Twee medewerkers van onze organisatie zijn aangesteld als klachtencoördinatoren. Zij begeleiden het proces van de behandeling van uw klacht. Via het formulier ‘Klacht indienen’ kunt u de klacht melden.

Eerst proberen wij of het mogelijk is om in een gesprek tussen u en de betreffende medewerker of bestuurder de klacht op te lossen. Vaak is dit het geval en is een formele procedure niet nodig.

Komt u er samen niet uit, dan wordt de formele weg ingeslagen. Het proces wordt dan verder opgepakt door een klachtbehandelaar/mediator. Dat is een medewerker van onze organisatie die niet eerder betrokken is geweest bij de aanleiding voor de klacht. De klachtbehandelaar hoort u en de medewerker waarover de klacht is ingediend. Na hoor en wederhoor, komt er een uitspraak: was de klacht terecht of niet?

Bent u na de uitspraak nog niet tevreden, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.