Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie bezwaarschriften

De commissie behandelt de bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester, met uitzondering van belastingen/WOZ.

Vergaderingen

De commissie bezwaarschriften geeft het betrokken bestuursorgaan advies over het bezwaarschrift. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing.

Om een goed advies te kunnen geven houdt de commissie meestal een hoorzitting. Hier kunnen de betrokken partijen en belanghebbenden hun standpunten uitleggen. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur. U kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen over privacygevoelige onderwerpen, zoals WMO of bijstand, zijn niet openbaar.

Samenstelling commissie

De commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon werken met elkaar samen. De commissie Hollands Kroon en Texel bestaat uit 4 onafhankelijke voorzitters en 7 onafhankelijke leden. In wisselende samenstelling vergadert de commissie in Anna Paulowna en Den Burg, volgens een jaarschema. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Leden commissie

  • Voorzitter Texel: de heer M. Mooij.
  • Voorzitters Hollands Kroon: de heer H.L. Vries, mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank, mevrouw G.N. Talsma en de heer M. Mooij.
  • Secretaris: mevrouw A. Wester.
  • Leden: de heer G.J.J. Weijers, de heer R.A.J. de Jong, de heer Th. A.J. Koning, de heer H. Medema, de heer B.A. Grosheide, de heer R. Westbroek, de heer J. Zutt en mevrouw N.D. Voulon.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie