Reclame maken

Wilt u (buiten) reclame maken? Bijvoorbeeld voor uw bedrijf of voor een evenement? Dat kan, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Sinds 1 januari 2024 is de Verordening fysieke leefomgeving ingevoerd. Hierdoor zijn de regels aangepast. We leggen de regels op deze pagina uit.

Er zijn verschillende soorten reclame:

 • vaste handelsreclame;
 • tijdelijke handelsreclame;
 • niet-commerciële reclame.

Vaste handelsreclame

Vaste handelsreclame blijft voor lange tijd staan. Dit soort reclame mag alleen op uw eigen terrein of aan uw eigen gebouw worden geplaatst. U heeft altijd een vergunning nodig om vaste handelsreclame te mogen plaatsen. U kunt deze vergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.

De regels voor het plaatsen van vaste handelsreclame zijn:

 • De reclame mag niet hoger zijn dan 1 meter;
 • De reclame mag niet groter zijn dan 2 vierkante meter;
 • De reclame moet er goed uitzien en passen bij de omgeving;
 • De reclame moet op dezelfde hoogte zijn als de weg;
 • Reclame in strijd met de goede zeden is niet toegestaan.

Tijdelijke handelsreclame

Tijdelijke handelsreclame is reclame die bedrijven gebruiken om hun producten of diensten te promoten.

Tijdelijke handelsreclame mag alleen binnen de bebouwde kom geplaatst worden, en kan op eigen terrein of gemeentegrond geplaatst worden. Buiten de bebouwde kom is tijdelijke handelsreclame niet toegestaan.

De regels voor het plaatsen van tijdelijke handelsreclame zijn:

 • Er mag maar één reclamebord per dorpskern geplaatst worden.
 • Tijdelijke handelsreclame mag alleen worden geplaatst voor een specifieke activiteit met een datum. Het promoten van producten of een winkel is niet toegestaan.
 • Let op: Als u een reclamebord op gemeentegrond plaatst, moet u dit melden bij team APV. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Het reclamebord mag maximaal 3 meter hoog zijn, gemeten vanaf de grond.
 • Het reclamebord mag maximaal 9 vierkante meter groot zijn.
 • Het reclamebord moet uiterlijk 2 weken na de activiteit worden verwijderd.
 • Er moet ruimte blijven voor wegonderhoud.
 • De berm moet vrij blijven voor gebruik, zonder dat het in de weg staat.
 • Reclame in strijd met de goede zeden is niet toegestaan.

Niet-commerciële reclame

Niet-commerciële reclame is het promoten van goederen of diensten door instellingen of organisaties zonder winstoogmerk. Zoals sport- en culturele evenementen, Veilig Verkeercampagnes en verkiezingen.

De regels voor het plaatsen van niet-commerciële reclame zijn:

 • De reclameborden mogen alleen binnen de bebouwde kom geplaatst worden.
 • Een bord mag maximaal 1 meter breed en 1,35 meter hoog zijn. De onderkant van het bord mag niet hoger dan 0,5 meter boven de grond zijn.
 • In elke dorpskern mogen maximaal 5 borden per activiteit of evenement geplaatst worden.
 • De borden moeten binnen 1 week na het evenement verwijderd worden. Overheidscampagneborden moeten binnen 4 weken na het evenement verwijderd worden.
 • De borden mogen geen schade aan de weg of berm veroorzaken en mogen geen gevaar vormen voor weggebruikers.
 • Er moet ruimte blijven voor onderhoud aan de weg en/of de berm.
 • De borden mogen niet in de weg staan of het normale gebruik van de weg hinderen.
 • Reclame in strijd met de goede zeden is niet toegestaan.

Commercieel

 • Het gaat om het aanprijzen van producten en/of diensten.
 • Het is gericht op het maken van winst.
 • Het heeft te maken met zakelijke doeleinden.

Niet-commercieel

 • Het draait om het informeren van mensen. Voorbeelden zijn campagnes zoals “Wij gaan weer naar school” van Veilig Verkeer Nederland en evenementen. Het dient het algemene belang of culturele doeleinden.