Veelgestelde vragen agrarische sector

Heeft u een agrarisch gerelateerde vraag voor de gemeente? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. U kunt ons ook bellen via 088-321 5000 dan verbinden wij u door met een collega die uw vraag kan beantwoorden.

Wilt u uw agrarisch bouwblok vergroten? Of heeft u andere plannen met uw bedrijf? Dan is het verstandig om dit te bespreken met de gemeente. Voordat u een vergunning indient is het handig om te weten hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover uw plannen staat. Wanneer u een principeverzoek indient kunt u de gemeente laten weten wat u plannen zijn. Deze plannen worden vervolgens geëvalueerd in het bouwberaad. Dit is een club van deskundige ambtenaren die vanuit verschillende disciplines naar uw plannen kijken. De uitslag van het principeverzoek geeft een indicatie of de plannen passend zijn of dat deze niet binnen het bestemmingsplan passen. Lees meer informatie over het indienen van een principeverzoek.

Wanneer u agrarische bebouwing wilt slopen zijn er mogelijk opties om u tegemoet te komen in de sloopkosten door het realiseren van een woonbestemming op het perceel. Dit heette vroeger de ‘ruimte voor ruimte regeling’. Tegenwoordig wordt deze term niet meer gebruikt maar krijgen we hier nog wel regelmatig vragen over. Deze regeling is een Provinciale regeling en staat benoemd in de Provinciale Omgevingsverordening. De regels staan beschreven in hoofdstuk 6 ‘artikel 6.10 Noord-Holland Noord landelijk gebied’.

Lees hier de nieuwe omgevingsverordening 2022 van de Provincie.

U heeft arbeidsmigranten in dienst die u goed, veilig en legaal wilt huisvesten. Begin op tijd met het aanvragen van huisvesting. Dit proces kan in sommige situaties namelijk een lange tijd in beslag nemen en bestaat uit verschillende stappen.

Stappenplan voor het aanvragen van huisvesting voor arbeidsmigranten

Informatie over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten.

Vanuit het rijk zijn er doelstellingen gemaakt voor water, klimaat en natuur in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De Eerste startnotitie is gepubliceerd op 10 juni 2022. Deze startnotitie gaat in op het verbeteren van de natuur. Hierbij speelt het terugdringen van de stikstofuitstoot een belangrijke rol. De startnotitie heeft veel stof doen opwaaien in de landelijke media en is onderdeel van het maatschappelijke debat. Later wordt de startnotitie aangevuld met extra bouwstenen op klimaat (C02) en water. De Provincie is aan zet om deze doelstellingen om te zetten in een gebiedsgerichte aanpak met maatwerk, samen met de verschillende gemeente. Vanuit Hollands Kroon willen wij richting geven aan dit proces en de sector begeleiden in de transitie naar een duurzaam en gezond toekomstperspectief. Hiervoor gaan we een toekomstvisie opstellen samen met agrarische ondernemers en stakeholders. Deze visie willen we gebruiken als maatwerk input voor ons gebied bij de uitwerking van het NPLG. Wilt u ook meedenken met de toekomstvisie? Laat het ons dan weten via het ondernemersloket.

Wij zijn ook betrokken bij verschillende werkgroepen over het NPLG. Denk aan de werkgroep van de P10 en de VNG. Hier werken we met andere gemeenten aan de input op het NPLG. Ook onderhouden we nauw contact met de Provincie NH.

U wilt uw bedrijf verduurzamen. Een combinatie van zon- en windenergie biedt mogelijk een stabiele factor om te voorzien in uw energiebehoefte. Een kleine windmolen kan een uitkomst zijn om de energievraag op te vangen wanneer uw zonnepanelen minder opleveren. Bijvoorbeeld in de winter. Wij krijgen dan ook regelmatig vragen van agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Zij vragen naar de mogelijkheden voor een kleine windmolen. Tot op heden waren de mogelijkheden beperkt. In het verleden is namelijk de politieke keuze gemaakt om niet meer windmolens in Hollands Kroon toe te staan. Maar het college buigt zich op dit moment opnieuw over het vraagstuk.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen. Heeft u al een principeverzoek ingediend of wilt u deze stap overslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Maak hiervan een Fixi-melding. Dan komen wij langs om het op te lossen.

Heeft u last van bomen naast uw perceel en zijn die van de gemeente? Of hangen er takken over de weg en kunt u er daarom niet langs met uw landbouwmachines? Maak dan een Fixi-melding.

Kijk hier voor meer informatie over biodiversiteit op het agrarisch erf.