Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Uitslagen per stembureau per kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2018

Getekend proces-verbaal verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018