Verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, schrijft u zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen Hollands Kroon naar een ander adres verhuist, geeft u dit online aan ons door. Dit kan maximaal één maand van te voren en uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.

Let op

Bent u te laat met het doorgeven van uw verhuizing? Dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering of parkeervergunning.

Als u gaat verhuizen geeft u dit online aan ons door. Dit kan maximaal één maand van te voren en uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als u zich inschrijft in onze gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven in uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing ook doorgeven wanneer u al verhuisd bent. Dan is de dag waarop wij de aangifte ontvangen de verhuisdatum. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

De administratieve afwikkeling vanuit buiten de gemeente duurt enkele dagen, voordat dit zichtbaar is bij de verschillende overheidsinstanties.

De administratieve afwikkeling vanuit buiten de gemeente duurt enkele dagen, voordat dit zichtbaar is bij de verschillende overheidsinstanties. 

Als uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner of eigenaar. Dit formulier kunt u uploaden tijdens het online doorgeven van uw verhuizing. Er is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar nodig.

Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij bekijken uw melding en kunnen besluiten om een adresonderzoek te starten.

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Dit zijn:

 • belastingdienst
 • pensioenfonds
 • hoogheemraadschappen
 • andere gemeenten
 • Sociale Verzekeringsbank

Commerciële instellingen, zoals banken, moet u zelf op de hoogte brengen van uw verhuizing

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Verhuist u binnen de gemeente?

Dan blijft de aanslag ongewijzigd. De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn voor elk adres hetzelfde.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Dan krijgt u een ‘correctie aanslag’ over het deel van het jaar dat u niet in Hollands Kroon woont. Vergeet daarom niet uw verhuizing in de nieuwe gemeente door te geven. Voor het variabele deel van afvalstoffenheffing (de ledigingen), ontvangt u dan zo snel mogelijk de aanslag.

Komt u uit een andere gemeente in Hollands Kroon wonen?

Dan krijgt u een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Onroerende zaakbelasting

Voor de onroerende zaakbelasting geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Wie op 1 januari eigenaar is krijgt de aanslag onroerende zaakbelasting en moet deze helemaal betalen. Bij verkoop van de woning wordt het bedrag van de onroerende zaakbelasting verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris.

Bij niet-woningen wordt ook onroerende zaakbelasting geheven voor het gebruik. Ook hier geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Wie op 1 januari gebruiker is krijgt de aanslag en moet deze helemaal betalen.

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, musisz to zawsze zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał. Zameldowanie w nowym miejscu zamieszkania powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego adresu. Wymeldowanie z dotychczasowego adresu nie jest więc konieczne.