Verhuizen naar het buitenland, (emigratie)

Als u naar het buitenland verhuist, meldt u dit bij de gemeente. U moet zich uitschrijven bij de gemeente als u binnen een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Uitschrijven doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

Blijft er een familielid achter op het adres? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 088-321 5000 en maak een afspraak om persoonlijk langs te komen. Neem hiervoor uw geldig legitimatiebewijs en de adresgegevens in het buitenland mee. Verhuist iedereen mee, dan kunt u dat digitaal doen.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding online doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.

U geeft door:

  • naar welk land u vertrekt;
  • het adres waar u bereikbaar bent.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.