Pomoc prawna w Niderlandach

Nieodpłatna pomoc prawna w języku polskim

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i doświadczające trudności w kontaktach z prawnikami w Niderlandach, mogą zwrócić się o pomoc do Fundacji Barka

Nieodpłatna pomoc prawna w języku niderlandzkim i angielskim

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się o pomoc prawną do punktu bezpłatnych porad prawnych Juridisch Loket.

Odpłatne poradnictwo i prowadzenie

spraw prawnych oferowane przez kancelarie w Niderlandach deklarujące obsługę interesantów w języku polskim

Ubezpieczenie ochrony prawnej rechtsbijstandverzekering

Ubezpieczenie ochrony prawnej rechtsbijstandverzekering to ubezpieczenie, które zapewnia pokrycie kosztów usług prawnych

Ankieta Puntu Informacyjnego

Zapraszamy do podzielenia się nami informacją o Waszej obecnej sytuacji mieszkaniowej i pracy.