Gladheidsbestrijding

Stel, het vriest een keer flink. Dan is het goed om te weten hoe de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. Het bedrijf Dura Vermeer is in onze gemeente verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen.

Veelgestelde vragen over gladheidsbestrijding

Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt. Het kan dus nog glad zijn op de wegen. De strooiroutes voor heel Hollands Kroon staan in één kaart. Zoom in op de kaart om per kern/gebied de strooiroute te zien. Aan de informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Niet op alle gemeentelijke wegen wordt gestrooid. We strooien alleen op de drukkere wegen. Dit zijn:

  • busroutes;
  • verbindingswegen naar de dorpskernen;
  • doorgaande (wijk)ontsluitingswegen;
  • winkelgebieden;
  • ouderencentra;
  • schoolroutes;
  • fietspaden buiten de bebouwde kom.

Bij extreem slecht weer, bijvoorbeeld extreme sneeuwval, kan overmacht ontstaan waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. De belangrijkste wegen krijgen dan voorrang op de minder belangrijke wegen.

De overige wegen en fietspaden strooien we niet. Dit geldt ook voor trottoirs en voetpaden. Hierdoor kan het daar glad zijn. De reden dat we niet alle wegen en paden strooien is omdat dit zeer kostbaar is en omdat strooien weinig zin heeft op plaatsen waar weinig verkeer rijdt. Strooizout werkt het beste als het stuk gereden wordt door wrijving met (auto)banden.

In Hollands Kroon wordt gestrooid voordat het glad wordt (preventief strooien). Dura Vermeer trekt hierin tegelijkertijd op met de strooidienst van de Provincie Noord-Holland. Dit betekent dat de provinciale en de gemeentelijke wegen in onze gemeente min of meer tegelijk worden gestrooid. Bij het strooien maken we gebruik van zogenaamd ‘nat’ zout. Het voordeel hiervan is dat er nauwkeuriger kan worden gestrooid en het zout beter hecht aan het wegoppervlak. Nat zout verwaait minder snel dan droog zout.

Nee, wij geven geen zout aan inwoners en bedrijven.

De gladheidsbestrijding vindt plaats van 15 oktober tot en met 31 maart.

Ja, dat kan. Dit kunt u doen via de Fixi app. Ook kunt u gebruik maken van een speciaal telefoonnummer en e-mailadres van de aannemer: tel. 088 – 999 4460 of e-mail: meldingengladheid@duravermeer.nl.

We verzamelen alle reacties van onze inwoners over het huidige strooibeleid. Deze reacties delen we met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de manier waarop de gladheid bestreden wordt.