Het beheer van de wegen en het water in Hollands Kroon

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor het wegbeheer:

  • Rijkswaterstaat voor alle A- en N-wegen met één of twee cijfers, zoals de A7 en de N99;
  • de provincie Noord-Holland voor alle N-wegen met drie cijfers zoals de N240 en de N249;
  • de gemeente Hollands Kroon voor de overige openbare wegen. Deze wegen hebben altijd straatnamen.

Het beheer van de weg houdt niet op bij het asfalt

Ook de wegberm, bebording, verlichting en de naastgelegen sloot horen bij het beheer. De partij die verantwoordelijk is voor het wegbeheer moet dus ook deze onderdelen onderhouden. 

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom is bijna altijd de gemeente verantwoordelijk voor de straten en wegen. Soms loopt er een provinciale weg door een dorp, zoals in Slootdorp (N240) en Anna Paulowna (N249). Dan is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van deze weg. 

Onderhoud

Voor bruggen en tunnels die over of onder een Rijks- of provinciale weg lopen, gelden aparte afspraken. Rijkswaterstaat of de provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor het groot onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor het klein onderhoud, zoals gladheidsbestrijding en onderhoud aan het wegdek.

In 2020 zijn de wegen die het HHNK nog in beheer had, overgedragen aan de gemeente. Ook voor de wegen die op een dijk of kade liggen, is de gemeente verantwoordelijk voor het wegonderhoud (inclusief 1 meter aan beide kanten van de weg). De dijk of kade zelf valt verder onder het beheer van HHNK.  

Om te zien welke partij voor welke weg verantwoordelijk is, heeft Rijkswaterstaat een interactieve kaart gemaakt.

Het HHNK bepaalt welke partij welk onderhoud aan een kanaal, meer of sloot moet uitvoeren

En ook hoe en wanneer dit moet gebeuren. Dit heeft het HHNK vastgesteld in de Keur. Het HHNK controleert periodiek of dit onderhoud voldoet aan hun eisen. Dit heet ook wel de schouw. Voldoet het onderhoud niet? Dan moet de verantwoordelijke partij het onderhoud alsnog voor een bepaalde datum op de juiste manier uitvoeren.

Het watersysteem is verder verdeeld in:

  • primaire waterlopen;
  • secundaire waterlopen;
  • stedelijk water (binnen de bebouwde kom);
  • landelijk water (buitengebied).

Primaire waterlopen en stedelijk water zijn meestal in beheer en onderhoud bij het HHNK. Het onderhoud van secundaire waterlopen en het landelijk water ligt meestal bij de aanliggende eigenaren. Dit is aangegeven in de legger wateren.

Oevers, beschoeiingen, dammen en duikers

Het onderhoud van de slootoever en de eventuele beschoeiing is meestal de verantwoordelijkheid van de aanliggende eigenaar. Dat betekent dat een beschoeiing langs een achtertuin normaal gesproken hoort bij de eigenaar van de tuin. En dus niet bij de eigenaar van de sloot.

Het onderhoud van een dam met duiker (inclusief 3 meter aan weerszijde) valt ook onder de verantwoordelijkheid van de aanliggende eigenaar (of de belanghebbende van de betreffende dam).