Woningbouw ’t Veld Noord

In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De projectontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard is klaar met het bouwen van de woningen van fase 1. De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de uitwerking van fase 2 en 3.

Belangstelling voor dit plan

Heeft u belangstelling voor dit plan, woningbouw ’t Veld Noord fase 2 en 3? U kunt zich aanmelden op de project website van dit plan.

Start werkzaamheden bouwrijp maken ’t Veld Noord fase 2 & 3

In opdracht van de projectontwikkelaar VOF BPD-Kuin gaat Haarsma Infra & Milieu volgende week, maandag 22 januari, beginnen met de werkzaamheden voor de ontwikkeling van ’t Veld Noord fase 2 & 3.

De aannemer start met grondwerkzaamheden en zullen vervolgens een gedeelte van de ontwikkeling bouwrijp maken. Hierbij worden onder andere riolering en bouwwegen aangelegd. Ze zijn voornemens om het werk begin augustus op te leveren aan VOF BPD-Kuin. Alle werkzaamheden worden vanuit de Valbrugweg uitgevoerd, er vind geen transport plaats door het dorp.

Mocht u geïnteresseerd zijn naar de werkzaamheden dan kunt u altijd de uitvoerder op het werk bezoeken, de directiekeet komt op het werkterrein langs de Valbrugweg te staan.

Contact

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met Haarsma Infra & Milieu via de onderstaande contactgegevens:

Haarsma Infra & Milieu b.v.

Rinze Bergsma

(0515) 579 100

r.bergsma@haarsmagroep.nl

De woonwijk ’t Veld Noord wordt flink groter. Op dit moment zijn de eerste 60 woningen klaar en bewoond. Hier komen 305 huizen bij.

Veel verschillende woningen

Er worden in fase 2 en 3 in totaal nog 305 woningen bijgebouwd. Het aanbod is groot, om zo alle woningzoekenden een geschikte woning te kunnen bieden. Zo komen er 62 sociale huurwoningen, 36 sociale koopwoningen, 107 betaalbare koopwoningen en nog 100 huizen in de vrije sector. In dit aanbod is van alles te vinden. Van appartementen, rijwoningen, 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen. 

Nabije toekomst

Nu de contracten getekend zijn, kan de ontwikkelaar aan de slag. Eerst maken zij de grond klaar voor het bouwen. Daarna start de bouw van de eerste woningen.

De verwachting is dat de wijk binnen ongeveer vijf jaar helemaal klaar is. Meer informatie over de bouw van deze woonwijk volgt op een later moment.

Fase 2 en 3 – update 2023

Het stedenbouwkundig plan heeft de basis gevormd voor het uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is een soort bestemmingsplan wat nog nodig is om woningbouw in het plangebied mogelijk te maken. Het uitwerkingsplan is op 8 februari 2022 door het College van B&W gewijzigd vastgesteld. Op 31 juli 2023 is deze onherroepelijk geworden.

Soort en type woningen in t Veld – klik op de afbeelding om te vergroten

Verkoopprocedure projectontwikkelaar

In de vorige update gaven we aan dat we bezig waren met de technische uitwerking. In deze technische uitwerking stellen we allerlei eisen en randvoorwaarden aan:
•   de inrichting van het openbaar gebied;
•   het soort en type woningen;
•   alle nutsvoorzieningen zoals riool, water en elektra.

De technische uitwerking is inmiddels afgerond. Daarom zijn we gestart met de procedure om op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar die fase 2 en 3 gaat bouwen. Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Het project is gegund aan BPD en Kuin.