Hoe werkt Kernbeheer?

1 – Aanmelden idee

Meld uw idee aan via het platform Denkmee of bereik ons via kernbeheer@hollandskroon.nl of 088-321 5000.

Uw idee wordt in behandeling genomen door een van de kernbeheerders.

2 – Contact voor afspraak

Een van onze kernbeheerders neemt contact met u op voor een afspraak.

Wilt u weten wie onze kernbeheerders zijn?

3 – Onderzoeken idee

Tijdens deze afspraak worden de mogelijkheden van uw idee met u besproken.

Anderen worden daarna ook in de gelegenheid gesteld het idee te ‘liken’ en/of erop te reageren. Zo kunnen anderen uw idee aanvullen of verder verfijnen.

4 – Uitvoering idee

De kernbeheerder begeleidt u bij de uitvoering van uw idee.

Uw idee wordt uitgevoerd samen met u, omwonenden, de buurt en/of andere vrijwilligers, de kernbeheerder en eventueel andere medewerker(s) van de gemeente.

Aan de slag in uw eigen buurt