Zmiana adresu zamieszkania

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, musisz się zameldować w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał. Jeśli przeprowadzasz się pod inny adres w obrębie gminy Hollands Kroon, należy to również zgłosić. Powiadomienie o przeprowadzce można zrobić nawet z miesięcznym wyprzedzeniem, nie później jednak niż pięć dni po przeprowadzce.

Data zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania może mieć wpływ na ciągłość dodatku mieszkaniowego czy stypendium naukowego. Meldunek można bowiem uzyskać z wyprzedzeniem, ale nigdy z datą wstecz.

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana adresu zamieszkania jest usługą online. Masz do niej dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.

Co musisz zrobić 

 • Kliknij przycisk zgłoś zmianę adresu zamieszkania
 • Zaloguj się za pośrednictwem profilu DigiD.
 • Sprawdź swoje dane.
 • Wypełnij formularz. Instrukcja w języku polskim  jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie.
 • Dołącz odpowiednie dokumenty.

Co musisz przygotować

 • login z hasłem do profilu DigiD i telefon komórkowy,
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzajacego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości: 
 • umowa najmu,
 • aktu własności lokalu mieszkalnego / nieruchomości,
 • oświadczenia głównego najemcy lokalu mieszkalnego / nieruchomości wraz z kopią jego dowodu tożsamości. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody przez głównego najemcę (Toestemmingsverklaring hoofdbewoner) jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie.

Warunki

Kto może zawiadomić o przeprowadzce:

 • sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia,
 • rodzic lub opiekun prawny dzieci nieletnich,
 • małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogą dokonywać zawiadomienia w imieniu własnym i drugiej osoby wyłącznie w przypadku, gdy oboje się przeprowadzają pod ten sam nowy adres,
 • kurator osoby, która znajduje się pod nadzorem kuratorskim,
 • osoba dorosła, która została do tego pisemnie upoważniona.

Jeżeli chodzi o osoby (tylko) wspólnie zamieszkujące ze sobą, w przypadku przeprowadzki każda osoba musi dokonać zmiany adresu zamieszkania w imieniu własnym.

Dobrze wiedzieć

 • Potwierdzenie meldunku otrzymasz listownie na nowy adres zamieszkania.
 • Zmiana miejsca zamieszkania w Holandii nie wymaga wymiany dokumentów tożsamości czy prawa jazdy.
 • Zameldowanie w nowym miejscu zamieszkania powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego adresu.
 • Pamiętaj, aby powiadomić o przeprowadzce np. Twój bank. Serwis przeprowadzkowy poczty PostNL już za niewielką opłatą oferuje pomoc w powiadomieniu ważnych dla Ciebie instytucji i firm.
 • Jeśli otrzymujesz pocztę przeznaczoną dla kogoś, kto (już) nie mieszka pod Twoim adresem, powiadom o tym urząd gminy. Gmina ma możliwość rozpoczęcia procedury ustalenia aktualnego adresu zamieszkania.
 • Pracodawcy osób mieszkających w hotelach pracowniczych często sami dokonują zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania swoich pracowników. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne, lub nieprawidłowo zarejestrowane w Systemie Ewidencji Ludności BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Dane będą sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów. Więcej na temat uznawanych dokumentów znajdziesz tutaj.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyższej informacji? Skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie lub napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl