Wijkteam Hollands Kroon

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, (huiselijk) geweld, echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)? Met deze en andere vragen kunt u bij het wijkteam terecht. Wij bieden professionele en concrete hulp en denken met u mee. Het doel is dat u zelf weer verder kunt.

Samenwerken met het wijkteam aan een oplossing

Het wijkteam werkt samen met u stap voor stap aan een oplossing. Eerst zetten we de zaken met u op een rijtje. Vervolgens kijken we wat er nodig is: wat kunt u zelf oppakken en waarvoor kunt u een beroep doen op uw eigen omgeving? Heeft u behoefte aan deskundig advies, bijvoorbeeld bij de opvoeding van uw kind(eren) of u zoekt woonbegeleiding? Ook kijken we of er specialistische zorg nodig is.

We maken een plan van aanpak. Bent u het daarmee eens, dan gaan we samen aan de slag. En wilt u de zorg zelf organiseren via een persoonsgebonden budget, is ook dat mogelijk. Ook daarmee helpt het wijkteam u verder.

De wijkteams in Hollands Kroon worden, in opdracht van de gemeente, georganiseerd door Incluzio Hollands Kroon.

Er zijn drie manieren waarop u uzelf kunt aanmelden:

 • U vult het contactformulier in. Het wijkteam neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 • U neemt telefonisch contact op met ons via 088-321 5000. Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur.

Privacy

Rondom privacy en gegevensverwerking hebben de gemeente Hollands Kroon en de wijkteams duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met uw gegevens.

 • U geeft toestemming.
 • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
 • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
 • Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of die van uw omgeving niet in gevaar komt.

Meer informatie over privacy vindt u op de pagina Over Incluzio Hollands Kroon.

Hulp en ondersteuning door de wijkteams is gratis. Ook voor het gebruik van de basisvoorzieningen betaalt u niets.

Als we u doorverwijzen voor aanvullende en/of specialistische zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op rijksoverheid.nl.

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning voor u en/of uw gezin kan best ingewikkeld zijn. Ook kunt u klachten hebben over de zorg of een bezwaar willen indienen. Cliëntondersteuning helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren.

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of advies? Dan kunt u een beroep doen op verschillende vormen van ‘cliëntondersteuning’. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via verschillende onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

 • informatie en advies over; zorg, welzijn, inkomen, werk, gezondheid, financiën;
 • hulp bij vragen; waar heb ik zorg en hulp bij nodig?
 • inzetten van uw eigen netwerk; wat kan ik zelf? Wat kan ik aan familie en vrienden vragen om voor mij te doen?
 • bemiddelen en doorsturen naar de juiste zorg en ondersteuning; wat kan ik waar aanvragen?
 • hulp bij geschillen, klachten, bezwaar en beroep; als u het niet eens bent met de ingezette zorg of de beslissing van een wijkteam;
 • hulp bij monitoring en evaluatie van de zorg die u krijgt;  heeft de ingezette zorg wel het gewenste resultaat?

Het inzetten van uw eigen netwerk

Heeft u een gesprek met de medewerkers van het wijkteam om uw zorgvraag te bespreken? Dan bent u altijd vrij om eigen familie, mantelzorger(s), experts uit uw eigen netwerk, uw huisarts, of een andere vertrouwenspersoon bij dit gesprek te vragen. Het kan ook zijn dat u lid bent van een patiëntenvereniging of van een vakbond. Ook zij kunnen u bijstaan om uw vragen en situatie goed door te spreken met het wijkteam. Het wijkteam wijst u altijd op deze mogelijkheid.

Advies en ondersteuning vanuit de wijkteams van Hollands Kroon

Als u vragen heeft, stel ze dan aan het wijkteam. Zij kunnen u ook helpen als u er met uw eigen netwerk niet uitkomt of als u meer specialistische vragen heeft. De wijkteams zijn ook een eerste aanspreekpunt voor u als u informatie en advies wilt over zorg en ondersteuning in Hollands Kroon. De wijkteams hebben brede kennis over zorg, welzijn, de sociale kaart, werk, inkomen en ondersteuning in Hollands Kroon.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Misschien vindt u het wijkteam niet onafhankelijk genoeg. In dat geval zijn er in Hollands Kroon verschillende organisaties die u gratis kunnen bijstaan. Hieronder staat om welke organisaties het gaat en op welke manier u deze kunt bereiken.

Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA)

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u terecht bij de VOA’s voor cliëntenondersteuning en vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. Zij helpen u bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek met het wijkteam. Maar ook bij het verkrijgen van meer informatie over regelingen en voorzieningen. U kunt zich aanmelden voor ondersteuning van een VOA via Marika de Jager van Wonen Plus Welzijn, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl en telefoonnummer 0224-273140.

Het Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan mantelzorgers. Dus ook hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning en het aangaan van het keukentafelgesprek. Ook voor andere vragen die u heeft als mantelzorger kunt u bij het Mantelzorgcentrum terecht.

U kunt contact met hen opnemen via info@mantelzorgcentrum.nl of telefoonnummer 0224 – 745059. Op www.mantelzorgcentrum.nl staat meer informatie over de services van het Mantelzorgcentrum.

Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon geeft regelmatig groepstrainingen voor volwassenen en kinderen. Van elkaar leren, tips delen en zien dat je niet de enige bent, dat zijn de voordelen van deze trainingen.

Trainingen voor volwassenen

 

Autisme beter begrijpen

Hoe ga je om met een kind die autisme heeft? Welke kenmerken horen hierbij? Hoe werkt het bij hen in de hersenen? Deze vragen staan centraal tijdens deze training. De training is toegankelijk voor iedere inwoner van Hollands Kroon. Zo kunnen opa’s, oma’s, een betrokken leerkracht of een trainer van een vereniging zich ook inschrijven.

Assertiviteitstraining voor volwassenen

Tijdens deze groepstraining leren de deelnemers beter voor zichzelf opkomen, zodat er niet steeds over de eigen grenzen wordt gegaan. De trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten waarin acht à tien deelnemers samen ervaringen delen en elkaar praktische handvatten bieden.

Trainingen voor kinderen

 

Body & brain combat training

Jongeren worden in de buitenlucht geactiveerd door middel van een bootcamp. De training is gericht op jongeren die moeite hebben met sociale contacten, weerbaarder willen worden of weer geactiveerd moeten worden. Deze thema’s komen aan bod:

 • grenzen leren aangeven en accepteren
 • aanleren van sociale vaardigheden
 • mentaal weerbaarder maken
 • trainen van een positieve gedachtegang
 • zelfvertrouwen opbouwen

De training is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met sociale contacten, weerbaarder willen worden of weer geactiveerd moeten worden.

Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te praten over hun problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Kinderen kunnen terecht voor de ‘Coole Kikker’ training om sociale vaardigheden te leren.

Coole Kikker (voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar)

Coole Kikker is een training waar je je sociale vaardigheden verbetert en aanleert. Sociale vaardigheden zijn bijvoorbeeld vrienden maken en houden, samenwerken met anderen en leren welke emoties er zijn. In deze training ga je samen met andere kinderen theorie leren en ga je verschillende lastige situaties oefenen. De training is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.

Kookcafé (voor jongeren van 12 tot 21 jaar)

Samen maaltijden bedenken, boodschappen doen, koken en afruimen. Een goede combinatie om sociale vaardigheden te leren en om zelfredzamer te worden. Al deze facetten komen aan de orde bij het Kookcafé. Het Kookcafé is voor jongeren van 12 tot 21 jaar, die wat hulp en ondersteuning nodig hebben bij het leggen van sociale contacten.